onsdag 26. februar 2014

GUDSORD UKE 9


Har livet mitt mål og mening?

 

Slik spør Pär Lagerkvist i sitt dikt Aftonlandet: ”Hvem er du som fyller mitt hjerte med ditt fravær? Som fyller hele verden med ditt fravær?” Han setter ord på en følelse av forvirring og hjemløshet mange mennesker i dag kjenner på. Det ser ut som denne lengselen etter mening og mål er lagt ned i selve tilværelsen, et slags vemod det er vanskelig å flykte fra. Hvilket livsinnhold og hvilke verdier er det vi anser som livsviktige? Det grunnleggende livsspørsmålet handler ikke om hva mennesket lever av, men hva det lever for. Nietzche formulerte det slik: Den som har et Hvorfor å leve for, utholder nesten ethvert Hvordan.

Noen kjenner dette sterkest når en står overfor sykdom, når man ser at livet er skjørt og man innser at livet ikke er evig her på jorden. Så kan erfaringer og opplevelser jeg har i livet, enten et møte og en god samtale med et annet menneske, en musikkopplevelse eller naturopplevelse bli en indikasjon på at det kanskje allikevel eksisterer noe bortenfor språket, bortenfor tankene, bortenfor det vi kan se, ta og føle på. For å si det med Owe Wikströms ord i boken Lengsel: Det er ikke bare en tørst, men kildevell i mørket, ikke bare en anelse, men hjemkomst.

Hvorfor er jeg til? Hvorfor er jeg på denne planeten? Hva skal jeg gjøre med livet mitt? I Brevet til Kolosserne 1:16 står det blant annet: For i ham er alt blitt skapt, … alt er skapt ved ham og til ham. Selv om vi skal passe oss for å gi forenklede svar på de store spørsmålene og at veien vi må gå for å finne våre svar er forskjellig så tror jeg ordene fra den gamle Boken kan hjelpe oss til å få det store perspektivet. Vi er skapt av Gud – og til Gud. For meg handler livets egentlige mening om at jeg vet hvor jeg kommer fra og at livet har en hensikt! Fra å oppleve livet uten retning og til dels meningsløst til å få en gryende forståelse av at livet hadde en mening var en sterk følelsesmessig opplevelse for meg! Når jeg leste i Bibelen forsto jeg etter hvert hvor jeg kom fra – og hvor jeg skulle hen og jeg forsto at Gud hadde en plan og hensikt for livet mitt her på jorden. Jeg så at jeg var skapt til fellesskap med Gud og opplevde at livet var utrolig verdifullt. Det ga meg en ny identitet – jeg var ingen tilfeldighet!

Livet kan få mål og mening. Han som skapte oss ønsker oss velkommen hjem. Og Han sier at vi er så verdifulle og faktisk brukbare for ham. Tenk så meningsfylt! Jesus sier: Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel - sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke miste sin lønn. Å tjene andre er et privilegium! Du kan låne dine hender ut til praktisk tjeneste, gå noen ekstra mil med en som trenger det, lån øret til og vær et lyttende menneske, still din munn til disposisjon og tal trøst og oppmuntring.

Det viktigste i livet kjøpes ikke for penger, men er fullstendig gratis. Det er ikke materialismen som gir livet verdi, men at du er skapt til fellesskap med Gud.

Karstein R. Morfjord
Menighetsrådgiver - Misjonsforbundet