onsdag 12. mars 2014

GUDSORD UKE 11


DET NYTTER Å KJEMPE

Sist onsdag – på ”Askeonsdag” – begynte fastetiden som går fram til Påskedag. Faste handler om å fokusere på tre viktige ting – vise andre omsorg, søke Gud og følge ham også inn i det kampfylte! Dette er viktig hele året og livet. Derfor trenger vi å stanse opp i fastetiden for å justere fokus på nytt.

I Matt.15,21-28, kommende søndags evangelietekst, møter vi historien om kvinnen med ei datter som var besatt av en ond ånd. Jeg kan ikke se på at min datter går til grunne, tenkte hun vel. Hvordan kan jeg hjelpe henne? Det handler om å la seg berøre av andres nød både i nære familierelasjoner og ellers.

Kvinnen brakte sin nød et steg videre - til Jesus. Det kan også VI gjøre!

Først virket Jesus avvisende, men kvinnen fortsatte å kjempe for sin datter. Til slutt sa Jesus til henne: ”Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.” Og datteren ble frisk fra samme stund.

Om hjelpen ikke kommer umiddelbart, nytter det likevel å kjempe ved å gå inn i det kamp-fylte!

Stig Are Leiros
Prostiprest