fredag 28. mars 2014

GUDSORD UKE 13


Forberedelse til påske.

Tiden nærmer seg påske og vi er inne i fastetiden.  Fastetid finner vi i de fleste religioner Den har ulik lengde og arter seg noe forskjellig. Felles for fasten i alle sammenhenger er at det handler om å holde seg borte fra ting en til vanlig er mer eller mindre avhengig av. For det meste handler det om å ikke spise eller drikke, i kortere eller lengre tid. Hensikten er for det meste at en på denne måten frigjør tid til refleksjon, bønn og åndelig fornyelse. I vår kirkelige tradisjon er fastetiden en forberedelsestid til påskebudskapet, evangeliet om Jesu død og oppstandelse.

Det er ikke godt å si hvor mange som, etter kirkelig tradisjon, gjennomfører en bevisst faste i Norge i dag. En del er det nok. Samtidig opplever vi at det fokuseres på faste i andre sammenhenger, innenfor meditasjon og alternativbevegelser. I helsesammenheng fokuseres det også på at faste er sunt for å rense kroppen.

Alt i alt må vi nok si at vår livsstil har godt av å bremse forbruket en del og faste må sies å være sunt både for vårt åndelige og vårt fysiske liv. Et annet viktig moment er at den fattige del av verden kunne fått det bedre ved at vi i vesten reduserte vårt forbruk.

I Bibelen hører vi flere ganger at faste er koblet sammen med bønn i forkant av viktige avgjørelser. Påsken er for mange den aller viktigste kirkelige høytiden. Å følge budskapet om Jesu kamp i Getsemane, skuffelsen over disiplene som sviktet ham og smerten ved korsfestelsen er krevende for oss alle hvis vi går inn i det og tar det på alvor. Det er ikke tilfeldig at det er behov for en fastetid i forkant. Vi er nå inne i denne forberedelsestiden – forberedelsen til påsken.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge