onsdag 9. april 2014

GUDSORD UKE 15


EN ANNERLEDES KONGE


Førstkommende søndag er det ”Palmesøndag” - opptakten til påskehendelser, så fylt av livets aller største kontraster – død og liv!

Jesus red opp mot byporten i Jerusalem på et esel. Folk tok imot ham slik de tok imot en konge – med palmegreiner og ved å legge sine klær foran ham. Gamle profetutsagn ble oppfylt gjennom måten han kom på og gjennom ropene folk møtte ham med. Mange hadde møtt opp på grunn av Jesu oppvekkelse av Lasarus fra de døde noen få dager tidligere.

Jesus kom som en annerledes konge – ikke for å vinne seg et folk med menneskelige makt-midler, men ved å gi sitt liv for dem. HAN visste det, men DE visste det ikke. Likevel red han i møte med døden!

I løpet av en knapp uke ble velkomstrop overdøvet av korsfestrop. Kongen, som kom med fred, møtte døden på korset. Men Påskedags morgen steg han likevel ut i livet! Frafall og vantro var gjort opp for, en dør til evig liv og glede ble åpnet – for oss – og den står fortsatt åpen.

Palmesøndag minner oss om at han som kom, fortsatt kommer for å ”ri” inn i ditt og mitt liv – som en annerledes konge. Å lukke opp for ham betyr å lukke opp for tryggheten og livet!

GOD PÅSKE

Stig Are Leiros
Prostiprest