tirsdag 15. april 2014

GUDSORD UKE 16


VI OG PÅSKEN!

Påske er for mange ferie, skiturer, hytte, avslapping og familiekos. Og vi trenger disse ”lommene” i en ellers hektisk hverdag der vi kan senke skuldrene, tenke på andre ting og nyte livet. Samtidig har jeg lyst til reflektere over hva påsken egentlig er og hva den betyr for oss:

Påsken forteller oss at det er håp i en håpløs verden

At Jesus døde på korset på langfredag og sto opp fra de døde på 1. påskedag er ikke bare en historisk hendelse, det har betydning for oss. Det betyr at Gud har gjort opp for all vår ondskap og djevelskap og at vi kan komme i all vår tafatthet og ta imot Guds tilgivelse. I en supermaterialistisk verden der mange har så mye å leve av og så lite å leve for så forteller påsken oss at det fins mere håp, en dypere glede og en sterkere følelse av mening med livet.

Påsken forteller oss at du aldri behøver å være alene

Vi er 6 milliarder mennesker i denne verden. Allikevel føler mange seg ensomme. Vi kan ha mange rundt oss, men allikevel kjenne oss ensomme.

Jesus sa: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Alltid nær! Ser deg alltid! Hører deg alltid! Jesus viste seg levende – for Maria, for Peter, Johannes, Thomas, for disiplene og for mer enn 500 mennesker samtidig. Han kom til dem bak lukkede dører, når de gikk på veien, når de fisket om natten – ofte når de minst ventet det. Mer og mer skjønte de at Jesus ikke hadde forlatt dem, men at han alltid var sammen med dem. Og at Jesus til og med kunne ha vært hos dem uten at de visste om det.

Derfor kan du vite at du aldri er alene!!

Påsken forteller oss at vi har noe å leve for

Mye kan gi livet mening og innhold: Familie og venner. Arbeidet. Sport og friluftsliv. Hytta på fjellet eller ved sjøen. Men vi vet også at slike ting kan svikte oss. Ikke alle stifter familie, og mange ekteskap går i stykker. Du kan bli skuffet over dem du trodde var nære venner. Arbeidet kan du miste, helsa likeså. Vi skal glede oss over alle goder og takke for dem så lenge vi har dem. Samtidig trenger vi også noe annet å leve for.

For meg er livet Kristus, sier Paulus. Jesus døde og sto for å gi deg noe å leve for. Noe som er varig. Noe verdifullt. Livet har en hensikt. Gud har skapt oss til fellesskap med seg selv. Han har skapt oss til gode gjerninger. Det Gud har gitt oss skal vi få bruke til ære for Ham og til velsignelse for andre.

Påsken forteller oss at vi skal få leve

Menneskene har alltid lurt på livet etter døden. Vi har gjort oss mange tanker om fremtiden. Daglig leser vi dødsannonser i avisene. Selv om vi forsøker å skyve det vekk fra bevisstheten, vet vi at vi alle en dag skal dø. Og så? Er det da ingen ting mer? Vi kan nok håpe, ønske og drømme. Men nå behøver vi ikke lenger spekulere og lure. Vi har fått visshet. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn dør, sier Jesus. Gud har gitt oss en framtid, døden er ikke punktum, men komma! Det kommer noe etterpå. Jesu oppstandelse forteller oss at også vi skal stå opp en dag. At vi skal leve om vi enn dør.

Derfor ber vi deg: Kom til oss, Herre Jesus Kristus!

Gi deg til kjenne for oss og ta frykten bort fra oss! For bare da kan vi tro og håpe det som ingen ser: at som du lever, skal også vi leve. Og i det levende håp vil vi love og prise deg, du livets seierherre, fra evighet og til evighet.

Velsignet påskehøytid!

Karstein R. Morfjord,Menighetsrådgiver i Misjonsforbundet