onsdag 14. mai 2014

GUDSORD UKE 20


Konformasjonstid.

Vi er inne i en hektisk tid for mange foreldre. Vi er midt i tiden for konfirmasjoner over hele landet. Ja, det kan være travelt for enkelte, men først og fremst er det festlig. Det er flott for ungdommene å ha en dag der oppmerksomheten blir rettet mot dem. Noen storkoser seg med den oppmerksomheten de blir til del, andre synes nok det blir “alt for meget”. For de aller fleste er det en god opplevelse å se tilbake på.

Å velge kirkelig konfirmasjon betyr at en velger et innhold i konfirmasjonstiden som har en bestemt retning. Samtidig velger en at seremonien skjer i kirken med de symboler som er knyttet til den. Da blir konfirmasjonen en påminning om at vi står i en sammenheng der Gud ønsker alt godt for hver enkelt av oss.

Også er det fest. Selv om mye dreier seg om konfirmanten med gaver, taler og stor oppmerksomhet, er det en familiefest. Vi hyller konfirmanten, men koser oss med god mat, pynt, mange tilreisende venner og slektninger. Det er en milepel for den enkelte ungdom og for hele familien.

Oppmerksomheten i selskapet er knyttet opp mot det livet som nå ligger foran konfirmanten. Det er en spennende tid. De fleste gleder seg til det som ligger foran. Og om det er noe som kan virke skremmende så er det viktig at familien viser at de står sammen om det som kommer. Det er absolutt mulig å se usikre forhold når en “ser inn i glasskula”. Samholdet rundt et konfirmasjonsselskap er det viktig å fokusere på og utvikle videre. Det kan være en trygghet for ungdommen framover.

Som kirke kan vi heller ikke snu ryggen til det som er usikkert og skremmende. Kirkens budskap er likevel at vi har en Gud som har omsorg for oss. Gud elsker oss så høyt at han gav sin Sønn til frelse for hver den som tror på ham. Og den troen er det Gud selv som skaper i oss.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge