fredag 30. mai 2014

GUDSORD UKE 22


I kristendommens verden gis bare ett eneste bevis som teller. Det er åndens og kraftens bevis. Og det fattes bare av den som lytter med troens øre.

Mange mennesker i den Vestlige del av verden bryr seg mindre om Gud. Sekulariseringen fører til at mange av oss mener vi trenger ikke Gud i vårt liv. Livet er bra likevel selv om det ikke finnes noen Gud mener noen. Trygghet og velstand ser ut til å gjøre oss mindre religiøse. Samtidig så er kristendommen i stor vekst i Asia og Afrika og dette skjer i mange land hvor kristne er forfulgt og det er farlig å bekjenne seg til Jesus. China er i ferd med å bli det landet som har fleste kristne i verden.  Lidelse, utrygghet fare ser ut til å gi vekst til kristendommen mens velstand og rikdom reduserer den. Hvorfor er dette sånn?

De første kristne ble forfulgt og måtte lide på grunn av den troen som Paulus summerer opp her i sitt første brev til korinterne, i det 15. kapittel.  Han skriver: " For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.  Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster.   For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet."

Saulus, forfølgeren så Jesus Kristus den oppstandne - og ble til Paulus, verdensmisjonæren. Mange mennesker har  møtt  Jesus i livet sitt og  de tror.

Disiplene trodde etter Jesu død at alt var over. Det var spredt for alle vinder, fortvilte, motløse, skamfulle  var de  og så plutselig er alt forandret! De hadde sett Jesus, ennå en gang, møtt livets høvding, og trossende motstand, pinsler, fengsel og død går disse fattige menn ut og erobrer en hel verden.

Stefanus, den første martyr ser Jesus for seg.  Mens han synker sammen, dødelig truffet av bødlenes steinkast, stråler hans ansikt som en engels. Han så himmelen åpen. Hva trenger vi til å se den åpne himmel?

Arnaldur Bardarson sokneprest Hadsel