tirsdag 1. juli 2014

GUDSORD UKE 26Konfirmasjon med sosial slagside
            Årets konfirmasjon er gjennomført. Unge mennesker har fått en velfortjent oppmerksomhet. Og bra er det. Det er ikke mer en rett og rimelig at flagget en gang i blant går til topps for det enkelte menneske, i dette tilfelle for de unge.
            Men konfirmasjonen har fått en slem slagside, spesielt av økonomisk art. Og da tenker jeg ikke på presanger, mat og selskap og lignende. Det er ting en kan ha kontroll over, til en viss grad i hvert fall.
            Men jeg tenker på klesdrakta, og da spesielt for jentene. Det er blitt et «krav» at alle skal ha bunad. For noen er det uproblematisk, for andre mer komplisert, og for noen helt umulig. Det er blitt et økonomisk åk for mange.  I noen tilfeller resulterer det i at en velger bort konfirmasjonen fordi bunaden er for dyr. En har ikke råd.
            Det er ikke kirka si skyld. Kirka krever ikke dette, snarere tvert imot.
Etter krigen begynte det å utarte i klesveien. Konfirmasjonen var blitt en eneste stor moteoppvisning i ballkjoler av ulik slag. Jeg kan huske fra tidlig på femtitallet. Da hadde noen kjoler med vippeskjørt som når de knelte på alterringen, viste nesten mer enn anstendig var!
            Så kom noen kloke hoder på en ide: Vi lager kapper til konfirmantene. Da ser vi ikke hvordan den enkelt er kledd, og da ser konfirmantkullene like ut. Så fikk en bukt med moteoppvisningene, konfirmantene kunne kle seg enklere. Jentene kunne ha enkle kjoler. Og guttene behøvde ikke dress.
            Men i dag er vi tilbake til klestyranniet og har vært det lenge. I hvert fall for jentenes vedkommende siden «alle skal» ha bunad. Og helt galt blir det når vi ser bilder av konfirmantkull der de har tatt av seg kappene. Selvsagt skal konfirmantene ha kapper på når konfirmantbildene tas! Da stiller alle likt. Da skiller ingen seg ut. Da er en fri til å kle seg enkelt.
            Jeg har ingen enkel løsning på hvordan en skal komme ut av dette uføret. Jeg skulle ønske at foreldrene for hvert kull om mulig kunne bli enig om: I år skaffer vi ikke bunad til jentene!
            Kanskje kunne en stille en liten pengesum til disposisjon for dem som vil tørre å skille seg ut og ikke anskaffe bunad. På den måten vil en kunne stimulere til en enklere klesvei og premiere dem som velger annerledes. Andre ideer mottas med takk!
Av Olav Holten, prost emeritus