onsdag 9. juli 2014

GUDSORD UKE 27100-årsjubileum.
Førstkommende søndag feirer vi at det er 100 år siden kirkene på Hanøy og på Hadselsand ble innviet. Jeg skal ikke her si noe om historien til disse byggene, men jeg vil dvele litt ved det at vi markerer et slikt jubileum. Hvorfor er det viktig å markere at en kirke blir 100 år? Det er i og for seg ikke så gammelt til kirke å være. Men det er viktig å dvele ved den virksomhet som har vært i disse byggene. I en 100-årsperiode er det mange som har minner fra mesteparten av denne perioden. Det kan gi mulighet for historier både om konfirmasjoner, begravelser, vielser og andre begivenheter som har funnet sted. Men hvorfor dvele ved dette? – Jo, det å bli minnet om vår fortid gir oss hjelp til å takle nåtida. De gledelige begivenhetene og minnene gjør oss glade, men kunnskap om de vanskelige og sørgelige hendelsene er også positive vet at de gjør oss sterkere.

Mange samfunn i verden har en helt annen respekt for de eldre i samfunnet enn det vi har tradisjon for. Ved å trekke fram det våre forfedre gjennomførte viser vi respekt for det de sto for. Ved et kirkejubileum er det helt naturlig å vise respekt for det de gjorde for kirka og det de opplevde i kirka. Og vi har behov for å oppleve det samme i kirka som de gjorde.

Vi lever vårt liv på en litt annen måte i dag enn de gjorde som var med på vigslingen av Hanøy og Sand kirker i 1914. Men det er de ytre samfunnsforhold som har forandret seg. Våre menneskelige lengsler og behov er akkurat de samme som den gang. Vårt behov for å møte Gud i kirka og gudstjenesten er den samme i dag som da. Jesus sa at templet skulle være et bønnens hus. Vi møter Gud i bønn og lovsang i våre kirker.

Hva er det så vi markerer på søndag gjennom jubileumsgudstjenestene. Det er egentlig en stadfesting av at det som var viktig i 1914 også er viktig i 2014. Gud kommer til oss i ord og sakrament. Og vi får oppleve Guds nærvær i et fellesskap av de troende.  Det skjer i disse gudshusene. Selvsagt kan det skje mange andre steder, men kirkene våre er vigslet til dette formål. 100 år er en milepel som det er verdt å stanse ved og markere.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge