onsdag 9. juli 2014

GUDSORD UKE 28Å bli sett!

For fem uker siden fikk jeg se mitt sjette barnebarn, bare 4 timer gammel. Å sitte med ham i mine armer å la blikket falle på det lille ansiktet ga mange tanker og følelser. Å sitte med et lite barn i armene er avstressende. På en måte en slags ”sjeleterapi”. Jeg fikk nyte noen dager med nytt barnebarn og hans familie.

Hva ønsker barnet ditt mest av alt i hele verden? Din fulle oppmerksomhet og genuine interesse - å bli sett. Det å bli sett er grunnleggende viktig for alle mennesker. Ikke bare at noen ser på oss, men ser oss, gir oss oppmerksomhet, berører oss og kan bry seg om oss. Som kan se utfordringene vi står i, se ressursene og potensialet vi har og som kan respektere oss og elske oss slik vi er. Men synligheten er skjevt fordelt mellom oss mennesker. Noen tar stor plass og får oppmerksomhet og kan sole seg andres beundring. Andre blir ikke hørt, ikke sett, ikke lagt merke til, ikke verdsatt og føler seg usynlig.

Vi møter i det Gamle testamentet den egyptiske kvinnen Hagar som var Saras slavekvinne. Sara fikk først ikke barn og som vanlig var i den tiden sa hun til mannen sin, Abraham: ”Gå nå inn til slavekvinnen min!” Hagar ble med barn og det ble maktkamp og sjalusi som resulterte i at Hagar ble skjøvet ut i kulden. Hun følte seg utstøtt, glemt og ikke sett. På sin ensomme vandring ute i ørkenen var det at Herrens engel fant henne med beskjed om at fra det barnet hun bar på skulle det bli en stor ætt. Etter dette møtet satte Hagar dette navnet på Herren som hadde talt til henne: ”Du er en Gud som ser meg.” Historien kan du lese i 1. Mos. 16.

Ser Gud meg? Det gudsbildet som Hagar deler med oss, bekreftes av Jesus. Han så mennesker, også de som andre ikke så, ikke brydde seg om eller så ned på. Gud ser oss, ikke for å finne feil med oss eller fordømme oss, men for å gi oss en himmelsk berøring. Per Arne Dahl sier det slik i boken Forankring fryder:
”Han har lovet å være nær. Vi tror ikke på en Gud som sitter på en fjern trone og sender e-post til en forvirret menneskeslekt med oppklarende svar og forklaringer. Vi tror og vi tviler på en Gud som er kommet til oss, som er prøvet i alt i likhet med oss, og som har lovet å være nær, selv i tider hvor vi opplever hans taushet sterkere enn hans nærvær.”
Eller som Arthur Eriksson synger i en av sine sanger: ”Nogon stans blant alla skuggorna står Jesus.”
Ja, Gud ser oss. Jesus vil være oss nær midt i vår ensomhet, vår travelhet og vår usikkerhet.
Salmisten sier det slik:
”Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i meg.”
At Jesus ser oss – det gir sjelero, håp og framtidstro.
 

Karstein R. Morfjord
Menighetsrådgiver - Misjonsforbundet