torsdag 31. juli 2014

GUDSORD UKE 31


Råtassen ble omvendt!
Olsoktanker

            I dag, 29. juli, feirer vi olsok, minnedagen for Hellig-Olav. Er det noe å feire? Og er han noe å feire?
            Det er et godt spørsmål, og mye taler imot det. Vurdert med dagens ikkevoldsidealer, bl.a. basert på Jesu Bergpreken, er det i hvert fall mange sider av Olav den Helliges framferd vi i dag må og skal ta avstand fra.
            Men i år er det ikke bare 29. juli som skal markeres når det gjelder  ham. I oktober skal det være en felles norsk/fransk og katolsk/luthersk markering i Rouen i Frankrike for å markere tusenårsjubileet for Olav Den helliges omvendelse, hans dåp og hans overgang til kristendommen.
            Kan det siste ha noen betydning da? Var ikke Olav like rå og brutal etter sin dåp som før? Og var ikke hans overgang til kristendommen bare et påskudd for å bruke den nye troen som et tvangsmiddel for å tilegne seg mer makt?
            En skal ikke utelukke noe. Olavs motiver har vi ikke kjennskap til. Men det vil etter min mening være dypt urettferdig å bare vurdere Olavs overgang til kristentroen som dette.
            Det kan være at det lå noe mer og annet bak.
            Det kan ganske enkelt være at han ble døpt som kristen fordi han var blitt troende! Og at han byttet tro fordi han var blitt overbevist om at kristentroen var rett, Derfor forlot han den gamle hedensk tro.
            Men ble han bedre av det? Noen mener han burde ha forlatt sin hær, sine soldater og sine våpen. Men hadde han gjort det, ville han ikke ha vært barn av sin tid. Og ikke hatt noen sjanse i det hele tatt!
            Og kristendommen var på full fart til å bli hovedreligion i Norge uten hans og Olav Tryggvasons brutale framferd. Og jeg er overbevist om at Olav i hvert fall ikke hadde blitt bedre om han hadde blitt værende hedning.
Tvert imot.
            For det skjedde noe – svært langsom rettnok – som litt etter litt endret holdninger i folket.  Og det tok århundrer før vi kan konstatere at dette var fullført. Men det startet en foredlingsprosess ikke minst på menneskeverdets område, som vi skal være glad og takknemlig for.
            Og vi nyter fruktene av det i dag!
            Og dette er det grunn til på feire, gi tid og oppmerksomhet!
Det er derfor rett å markere olsok!
Av Olav Holten, prost emeritus