onsdag 24. september 2014

GUDSORD UKE 39«Når Gud krever det umulige….»
            Når Gud krevet det umulige av oss, hva så? Hvordan skal vi komme til rette med det? Hvordan skal vi få det til å rime med den virkelige verden?
            Jeg opplever at Jesus fra tid til annen krever det umulige. Idealene skrus så høy, at de i praksis blir totalt uråd å gjennomføre.
            Et av de stedene hvor dette kommer klarest fram, er Bergprekenen (Matt kap. 5-7). Hvordan skal vi forstå den, og hvordan skal vi forholde oss til vår virkelighet som langt fra alltid stemmer med den? Et av svarene er dette: Bergprekenens etiske idealer hører hjemme i det framtidige Gudsriket som Jesus skal etablere ved tidenes ende etter at vondskapen ikke bare er overvunnet, men også utryddet. Da først kan Bergprekenens idealer gjennomføres.
            For hvordan skal vi ellers få bukt med vondskapen omkring oss og i oss? Det gjelder krigene stater imellom, krangelen mennesker imellom, uretten som skjer når mennesker blir utsatt for overgrep, mishandling og forfølgelse. Vondskapen i sin mest vulgære form kan bare stanses ved maktbruk. I så måte er faktisk vårt militære forsvar fredsskapende. Hitler hadde vunnet, hvis vi ikke hadde gått til krig mot ham og overvunnet ham.
Og da måtte det skje  med de samme midler som han brukte. Hadde vi møtt han bare med ikkevold, hadde vi ikke hatt en sjanse.
            Men når dette er sagt, skal vi likevel la Bergprekenens ideal om ikkevold være der. Det møter vi ordene: «Elsk deres fiender». Det skal stå der å dirre, være et ideal å strekke seg etter, et korrektiv som vi har behov for og som er «ris bak speilet».
            Dette er dessverre også nødvendig i dagens samfunn, når terroriststaten ISIL skal stoppes. Hadde vi hatt en høyere beredskap mot ondskapen, hadde Anders Behring Breivik blitt stoppet lenge før han ble det. Og vi skal forstå at mennesker som er blitt utsatt for overgrep, mishandling og forfølgelse, opplever at det er umulig å tilgi.
            Samtidig er jeg glad for at Jesu ikkevoldsidealer er der. Og de skal vi ta inn over oss. Det er fredsskapende korrektiv som kristendommen har. Og jeg er ikke overbevist om at andre religioner, f. eks. Islam, har det i like stor grad.

Olav Holten, prost emeritus

mandag 15. september 2014

Oppstart konfirmanter.

I går, søndag 14. september var det presentasjonsgudstjeneste i Hadsel kirke av alle konfirmantene i menigheten. Det er ca. 60 konfirmanter tilsammen. Det ble en flott dag i går som besto av flere ledd. Først var det gudstjeneste med presentasjon av alle konfirmantene. Her var også dåp av lille Caspar og Markus. Gudstjenesten ble ledet av fungerende sokneprest Kjersti Ryan og menighetspedagog Solgunn Jensen. Det ble frisk sang med så mange konformanter, foreldre og andre til stede. Ikke minst var det flott å høre (og synge) håpstangoen fra Guatemala (salme nr. 479 i salmeboka) der Külli fikk hjelp av Steinar på tromme og Magne på kontrabass.
Etter gudstjenesten og kirke"kaffe" var det møte med Oddvar Kleppa med orientering om kirka og deretter i Petter Dass' skikkelse.
Så ble det en del orientering om konfirmantåret før alle begikk seg ned på prestegårdstunet til mange ulike aktiviteter.