mandag 15. september 2014

Oppstart konfirmanter.

I går, søndag 14. september var det presentasjonsgudstjeneste i Hadsel kirke av alle konfirmantene i menigheten. Det er ca. 60 konfirmanter tilsammen. Det ble en flott dag i går som besto av flere ledd. Først var det gudstjeneste med presentasjon av alle konfirmantene. Her var også dåp av lille Caspar og Markus. Gudstjenesten ble ledet av fungerende sokneprest Kjersti Ryan og menighetspedagog Solgunn Jensen. Det ble frisk sang med så mange konformanter, foreldre og andre til stede. Ikke minst var det flott å høre (og synge) håpstangoen fra Guatemala (salme nr. 479 i salmeboka) der Külli fikk hjelp av Steinar på tromme og Magne på kontrabass.
Etter gudstjenesten og kirke"kaffe" var det møte med Oddvar Kleppa med orientering om kirka og deretter i Petter Dass' skikkelse.
Så ble det en del orientering om konfirmantåret før alle begikk seg ned på prestegårdstunet til mange ulike aktiviteter.