tirsdag 7. oktober 2014

GUDSORD UKE 40Intet er nytt under solen.
”Alt går så fort i våre dager”, sang Odd Børresen i en vise for en del år siden. Hastigheten har nok bare øket på siden den gangen. All kommunikasjon går i flygende fart, internett og sosiale medier gjør at hendelser blir kjent på et øyeblikk. Er det kjente personer som har uttrykt seg uheldig eller gjort noe ufordelaktig er de i den offentlige gapestokk med en eneste gang. Vi liker egentlig ikke at det er slik. Likevel utnytter vi de muligheter som teknologien gir oss. Men vi blir oppjaget og stresset av det. Forskere snakker om at det skapes et  uheldig og farlig forventningspress. Mange ungdommer opplever at det forventes en spesiell livsstil og bestemt utseende. Når de ikke greier å oppfylle dette fører det til psykiske lidelser.

Jeg har nettopp lest en roman som skildrer utviklingen i Norge de første 25 årene etter 1945. Sammenlignet med 2014 er tiden rundt 1960 svært forandret. 50- og 60-tallet var preget av en sterk oppbygging etter krigen, svært mange mennesker fikk det mye bedre økonomisk. Etter hvert er velstanden blitt voldsomt mye bedre, men samtidig mer hektisk. Ytre sett kan vi være enige om at det er blitt for hektisk. Men har menneskene forandret seg? Folk i dag har vel de samme drømmer og lengsler som på 60-tallet. De spørsmål vi er opptatt av har ikke forandret seg. Det handler om hvordan vi har det med våre medmennesker, særlig egen familie, og ønsket om å leve rett. Leve rett i forhold til mennesker rundt oss og til Gud. Mange flere enn vi er klar over er opptatt av sitt forhold til Gud.

Et visdomsord fra forkynneren i Bibelen sier; Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.” Det grunnleggende i våre liv er det samme som det alltid har vært. Selv om samfunnet forandrer seg og vår måte å leve på delvis er forandret, har mennesket ikke forandret seg. Vi har de samme ønsker og drømmer for livet som mennesker før oss. I tillegg kan vi lese i Bibelen at frelseren vår også er uforandret;
“Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”. (Hebr. 13.8) Hvis vi er bevisst dette kan vi kanskje slakke av på tempoet i en hektisk hverdag?

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge