tirsdag 7. oktober 2014

GUDSORD UKE 41Troen som fører til liv
«Jeg har nå min barnetro», er et utsagn vi ofte møter i samtale med andre mennesker. Men hva innebærer det egentlig? At vi kan vår bibelhistorie, at vi tror det finnes en Gud som vi kan be til, at vi tror at Jesus døde og sto opp igjen? At vi ber vårt Fadervår eller en annen lært bønn hver kveld, og at vi ber når vi er i nød? 

Jeg vil stille et annet spørsmål: Hva betyr Jesus for deg og meg? Tenk over hva du vil svare. Jesus sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Det er sterke ord. Det betyr at du og jeg må få et personlig forhold til Jesus, vi må ta i mot ham og slippe ham inn i eget liv. Det er den eneste muligheten til å stå ren foran Gud på den siste dag. Vi kan ha så mye «barnetro» vi vil, vi kan være så religiøse som vi bare vil, vi kan oppføre oss utmerket, gjøre godt mot andre, delta i kristelige aktiviteter. Men til syvende og sist spørres det ikke om noe annet enn dette: Har du tatt i mot Jesus i ditt hjerte? Vil du at han skal være din Herre og Frelser, som du får ha et personlig forhold til? Han er død for deg og meg, for våre synder, alt vi ikke får til, alle unnlatelser, onde tanker, ukjærligheten. I ham er vi fri! 

I Bibelen står det at det er troen som er det avgjørende, ikke gjerningene våre. Og det står også at det å bekjenne sin tro, er et tegn på livet i Gud, Matt. 10. 32. Det er mange måter å bekjenne troen på. Det kan bl.a. gjøres i samtaler med andre og det kan gjøres ved å gå til nattverd og på den måten ta del i det kristne fellesskapet av dem som tror. Den som ikke våger å vise at han eller hun tror, fornekter sitt personlige forhold til Jesus. For hva er din tro verd, hvis du ikke våger å innrømme den? 

Det er når den personlige troen bringes fram i lyset at den store forandringen skjer. For det er da velsignelsene øses ut over deg i form av en indre glede og trygghet som bare Herren kan gi. Den kan ikke forklares, men bare erfares. Prøv, og du vil ikke bli skuffet!
Om du skulle trenge noen å snakke med om disse spørsmålene, så er vi mange som mer enn gjerne er samtalepartnere. Vi er ikke eksperter, men vi har erfart Jesus i våre liv, og vi snakker mer enn gjerne om det!
Ha en velsignet uke!

Ingrid Bergquist - diakon