lørdag 22. november 2014

Julemessa på menighetshuset

Berit styrer kaféen
Fredag og lørdag 21. og 22. november gikk den tradisjonelle julemessa av stabelen. Lørdag var det helt fullt med folk som kjøpte bakervarer, salgsvarer og lodd. Julemesskomiteen var meget godt fornøyd med gjennomfringa av julemessa som gav et flott resultat. Leder i foreninga som eier huset, Gro-Rita Hanssen, opplyste at det trolig bdriver huset resten av året. Nå står en overfor fornyelse ved at det blir montert to varmepumper i 1. etasje og nytt gulv i storsalen. Styret takker hjertelig komitéen som har stått på med planlegging og gjennomføring av messa. Menighetshuset inneholder svært mange aktiviteter hver eneste uke. Her er deltakere i alle aldere.
Lykkehjulet førte til at mange fikk med seg en gevinst.
Tor var stødig med åresalget
Både store og små koste seg 

Margots appelsinmarmelade gikk unna

tirsdag 18. november 2014

GUDSORD UKE 47Umistelig
            Allehelgensdagen ligger bak oss. Vi har mintes våre døde. Mange er fortsatt fylt av sorg og savn, samtidig som mange også er fylt med stor takk.
Vi har vært samlet til minnegudstjenester i kirkene og tent lys for dem vi minnes. Også i år har jeg fått medvirke ved en slik gudstjeneste.
            Og i år var det spesielt et ord som fylte meg, og som jeg vil gi videre gjennom dette innlegget.
            Ordet er: Umistelig.
            For det er vi. VI er umistelige for hverandre. For vi vil alltid være sammen, Vi vil leve i lag.
            Men samtidig vet vi: Dette er veldig sårbart. Og når dette går i stykker, og døden møter oss, er det vondt å være menneske.
            Og som mennesker er vi også umistelige, unike, skapt i Guds bilde.
            Det betyr: Også i Guds øyne er du umistelig. Så mye er du verdt, for Gud glad i deg.
            Og det Gud framfor alt vil unngå, er å miste deg. Han vil ikke tape deg. Derfor sier Jesus også:
            «Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av dem han har gitt meg, men reise dem, opp på den siste dag» (Joh 6, 39).
            Så mye verdt er vi.  
            Og for å åpne vegen til Gud, satsa han på Jesus. Derfor hører vi også: «Hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv». I Kristus har vi ei framtid som Jesus har åpnet for oss:
            Det evige liv.
            Og når dette virkelig går opp for oss, så kan ikke jeg se det annerledes enn at det er enda en umistelig faktor når det gjelder dette:
            For meg er dette: Gud sjøl. Han er umistelig! «Nei for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste».
            Så er vi da umistelige for hverandre.
            Vi er umistelige i oss sjøl.
            Vi er umistelige for Gud.
            Og han er umistelig fort oss.
            Dette er det godt å få leve videre på.
            Og dette grunnlaget er det også godt å kunne dø på!

Av Olav Holten, prost emeritus

onsdag 12. november 2014

GUDSORD UKE 46
Jeg synger meg en blå, blå salme..

Kjærlighetssangene kan vi. De sang vi friskt i ungdomstida da håpet var lysegrønt og livet lå så deilig åpent foran oss. Livet har gitt oss noen skrammer og kanskje noen store motbørsvinder siden da. Men vi skal fortsette å synge kjærlighetssanger og fortsette å tro på den. Kjærligheten altså.

Men hva synger vi når livet går i moll? Hva synger vi når sterke motbørsvinder er i ferd med å feie oss over ende? Hva synger vi når vi mister noen av våre kjære? Hva synger vi når livet går i krøll og kanskje livet føles meningsløst? Er det da tid for å synge en blå salme?

Salmer har vært sunget i generasjoner. Vi har sunget i glede og takknemlighet over det nyfødte barnet som blir båret av gode hender til dåp. Vi har sunget for hvitkledde konfirmanter som forventningsfulle ser livet åpne seg for dem. Vi har sunget i kjærlighetens navn når to mennesker har sagt sitt endelige store ja til hverandre. Glede. Kjærlighet. Takknemlighet til Gud som gir. Takknemlighet til Jesus som frigjør.

Og i møte med ei kiste, i møte med den store sorgen. Ei salme i moll. Om sorg. Om trøst. Om håp.

Det har vært en stor glede å åpne den nye salmeboka. Mange av de gode, gamle og slitesterke salmene skal vi bære med oss fortsatt. Men vi skal få glede oss over nye melodier og tekster som gir språk til vår tid. Her er Kari Bremnes sin dåpssalme, her er bror Ola sin nye melodi til en Petter Dass-tekst og vår egen nordnorske lyriker Helge Stangnes som har fått satt melodi til sin tekst ” Du som styre straum og vind..”

I helga i overgangen mellom november og desember skal salmeboka synges igjennom. På tv. Sakte-tv på NRK 2. 899 salmer fra fredag til søndag. Og i Hadsel fortsetter vi salmesangen mandagen i fortsettelsen.  Men da skal vi ikke se på. Da skal vi synge selv.

Og i disse tider da vi i våre kirker har minnet dem vi savner:
Jeg synger meg en blå, blå salme
til deg, du Hånd som sanker og som sår
og senker deg med signing over jorden
med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen,
stå opp og gå i strid.
Med løftet hode skal hver sjel
gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

Kjersti Bildøe Ryan
prestevikar/ fung. sokneprest i Hadsel