fredag 19. desember 2014

VELKOMMEN TIL LEGO-KLUBB I MELBU KIRKE

Nytt tilbud for barn. Noen søndager da det ikke er gudstjeneste i Melbu kirke samles foreldre med barn for å bygge med LEGO og DUPLO. I tillegg blir det bibelfortellinger og sang med barna. Det er også mulighet for å få saft og kaffe. Velkommen til fellesskap og kreativ jobbing.
Neste samling blir søndag 18. januar kl. 11.00


onsdag 17. desember 2014

GUDSORD UKE 51BLIR HAN ALDRI VOKSEN?
«Blir han aldri voksen, han Jesus?» Spørsmålet fra en liten gutt på en juletrefest for noen år siden var og er tankevekkende!
Julen kan lett bli endimensjonal om vi bare forbinder Jesus med fødselen i stallen. Da blir julehistorien noe vi kan legge bort med julepynten til neste Jul. Jo visst er Jesu fødsel viktig, den er jo blitt startpunktet for vår tidsregning! Det som skjedde skapte røre i den usynlige dimensjon: En underlig stjerne viste seg på himmelen, gjetere fortalte om englesang og englemøte på Betlehemsmarkene, vismenn fulgte stjernen og overrakte sine gaver til ham. Noe av verdenshistorisk betydning fant sted den gangen: Han som troner i det usynlige og bærer universet med sin kraft, han ble synlig i et nyfødt barn, overlatt til menneskers omsorg.
«Blir han aldri voksen, han Jesus?» jo, bare om vi har med denne siden av julehistorien at han kom fra evighet, lot seg føde for siden å la seg korsfeste for å åpne en vei for oss til tilgivelse og nytt liv. Da kan Jesus ikke legges bort med julepynten, men da har han avgjørende betydning for hver dag i året, hver dag i livet og i all evighet!
Riktig god Jul!
Stig Are Leiros
Prostiprest

mandag 15. desember 2014

GUDSORD UKE 50TILGIVELSE ETTER SHAKESPEARE

Efeserne 4,32.
Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Jeg og mange andre ble inspirert av Shakespeares' stykke "Stormen", som Nordland Teater nylig kom til Vesterålen med. Det var flott gjort, og hadde et viktig tema: Tilgivelse. 
Shakespeares stykke ble skrevet i England i en tid da alle kjente til verset over, som del av en felles kultur. Og det er inspirasjon for plot og løsning i stykket. 
Også i dag er det godt å få en påminnelse om tilgivelsens nødvendighet. Og nå i førjulstider: - at grunnen til at Jesus kom til jorda som et lite barn i jula, var å bli han som skulle ta offerrollen i påskenhistorien. 
Slik at vi kan få tilgivelse. For det trenger vi, alle som en. De som kaller seg kristne tror ikke at de er bedre enn andre. Slik noen sier av og til.
Nei, de har jo nettopp innsett at de virkelig trenger tilgivelse. En tilgitt synder har fått fred med Gud og mennesker. Det trenger vi alle.
Det var det Prosperos innså, da han tilga dem som hadde syndet mot han og tatt fra han alt.

Men noen ganger er det ikke så enkelt. For vi har vel alle truffet noen på vår vei som ikke er så lett å omgås. 
De er ikke så glatte å komme forbi. Heller som borrelås. Kanskje de kommer med fordekte eller åpne fornærmelser, mens de tråkker inn i intimsonen. De tar piffen ut av oss.
Hvis det er noen på jobb, skole eller i slekta, så må vi jo omgås dem. 
Da er det er ikke lett å gjøre som Jesus sier til disiplene: Tilgi, ikke bare sju ganger, men sytti ganger sju. Han mente en uendelig rekke ganger.
Vi klarer det ikke av oss selv. Våre skrøpelige menneskehjerter klarer jo ikke engang å elske våre nærmeste og kjæreste slik vi burde. Vi krangler og misforstår de nærmeste vi har rundt oss hjemme. Vi trenger alle mer medfølelse og kjærlighet. 
Den eneste uutømmelige kilden til kjærlighet er hos Gud. Og når vi innser at VI selv trenger tilgivelse, kan vi begynne å be om at han hjelper oss tilgi andre også.
Solgunn Jensen
menighetspedagog 

fredag 5. desember 2014

GUDSORD UKE 49Om å være et lys i verden

Det er advent og mørketid her nord. Samtidig tennes stadig flere lys fram mot jula. Da skal alle lys skinne. Da jeg var barn, følte jeg at Bibelens ord «det folk som satt i mørke, skal se et stort lys…» var skrevet til oss her nord. Fordi vi trenger lys til alt vi skal gjøre i mørketida.

Etter hvert skjønte jeg at det store lyset som kom til de som satt i mørke, er Jesus, Verdens Frelser. Han kom midt i vår verden og skapte et himmelsk lys i på grunn av sin død og oppstandelse, som skjedde som soning for hver enkelt av oss. Mange mennesker tenker ikke på seg selv som «syndige». Vi gjør jo så godt vi kan. Samtidig vet vi at ukjærlige ord, ignorering av dem vi ikke liker, fordømmelse, baksnakking, osv. også er beskrivelser av synd. Hvem av oss kan vel si at vi aldri har tenkt en syndig tanke? «Den som er ren, kan kaste den første sten», sa Jesus til farisèerne, da de ville steine kvinnen som var grepet i hor. Da står det at alle gikk bort, uten å gjøre noe. Herren lot sitt lys skinne, slik at de så seg selv innenfra.

Det samme skjer med oss i dag, om vi lar Jesus skinne inn i våre liv, våre hjerter. Da skjønner vi bedre hvorfor vi alle er avhengig av en Frelser i vårt eget liv, slik at vi kan stå rene foran Gud på den siste dag. Det er både et alvorlig og et fantastisk budskap. Alvorlig fordi du og jeg må ta et valg om å slippe Frelseren til i våre liv. Og fantastisk, fordi Han alltid kommer inn til den som ber ham om det! Vi kan ikke forandre vårt indre av oss selv, men Jesus kan og vil forandre den som har tatt i mot det himmelske lyset i sitt eget liv. Og da vil også vi vise en avglans av Herrens herlighet, slik at de som fortsatt «lever i mørke» kan få oppdage Jesus gjennom oss.

I 1. Peter 2, 9 står det «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne Hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys». Og videre, i Matteus 5: «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules……Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen». Er du med å spre Frelserens lys for enhver du møter? Valget er ditt.
Ha ei velsignet adventstid!

Ingrid Bergquist
diakon

GUDSORD UKE 48Gud er Gud om alle land lå øde!
Petter Dass har fått hedersplassen i den nye salmeboka. De tre mest kjente versene av salmen ”Herre Gud ditt dyre navn og ære” er plassert som nr. 1 i boka før selve salmeboka starter med den tematiske inndeling. (Den kommer igjen med flere vers på nr. 278, da med to andre melodier enn den første).
Salmen handler om at Gud er den han er, uansett hva vi mennesker måtte mene eller tro. Utenfor alt så er Gud til stede. Han er allmektig og allvitende. Han hever seg over alt det skapte, over menneskeslekter og natur. Vi går rundt og har mange meninger om Gud. Men uansett hva vi måtte mene om ham, så er han der. Guds rike skal framstå på tross av alt annet.
Petter Dass har skapt en mektig salme som er blitt en kjær skatt for nordmenn i over 300 år.
Denne uka skal vi feire den nye salmeboka. NRK skal følge opp suksessen med sakte-TV. Førstkommende fredag ettermiddag starter en ca. 60 timers sending på NRK2 med direkte gjennomsynging av hele salmeboka. Rundt 200 kor og solister skal delta. Vi vil få presentert salmer av mange slag og med forskjellig språkdrakt og melodistil. Her er salmer for enhver smak og for enhver anledning. Sendingen avsluttes en gang på søndag. Allerede dagen etter vil Hadsel menighet følge opp med salmekveld i Hadsel kirke – mandag 1. desember.
Hva er det som skiller en salme fra en annen sang? Det er det ikke et entydig svar på. Det var mye diskusjon om hva som skulle være med i den nye salmeboka – hva som egentlig er en salme. Men det er nok enighet om at en salme sier noe om den treenige Gud eller om menneskets forhold til ham. Og melodiene er med å gjøre at tekstene blir gjort levende for oss. Sammenhengen mellom tekst og melodi gjør at vi blir glad i salmer som betyr noe spesielt for oss.
Mange nye salmer har fått plass i den nye salmeboka – blant annet enkelte nord-norske salmer. Det er en spennende verden å bli kjent med. Og uansett hva vi synes om den enkelte salme, eller om å synge salmer i det hele tatt, så er Gud den han er. Gud er Gud om alle land lå øde, – om alle mann var døde.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge