fredag 5. desember 2014

GUDSORD UKE 48Gud er Gud om alle land lå øde!
Petter Dass har fått hedersplassen i den nye salmeboka. De tre mest kjente versene av salmen ”Herre Gud ditt dyre navn og ære” er plassert som nr. 1 i boka før selve salmeboka starter med den tematiske inndeling. (Den kommer igjen med flere vers på nr. 278, da med to andre melodier enn den første).
Salmen handler om at Gud er den han er, uansett hva vi mennesker måtte mene eller tro. Utenfor alt så er Gud til stede. Han er allmektig og allvitende. Han hever seg over alt det skapte, over menneskeslekter og natur. Vi går rundt og har mange meninger om Gud. Men uansett hva vi måtte mene om ham, så er han der. Guds rike skal framstå på tross av alt annet.
Petter Dass har skapt en mektig salme som er blitt en kjær skatt for nordmenn i over 300 år.
Denne uka skal vi feire den nye salmeboka. NRK skal følge opp suksessen med sakte-TV. Førstkommende fredag ettermiddag starter en ca. 60 timers sending på NRK2 med direkte gjennomsynging av hele salmeboka. Rundt 200 kor og solister skal delta. Vi vil få presentert salmer av mange slag og med forskjellig språkdrakt og melodistil. Her er salmer for enhver smak og for enhver anledning. Sendingen avsluttes en gang på søndag. Allerede dagen etter vil Hadsel menighet følge opp med salmekveld i Hadsel kirke – mandag 1. desember.
Hva er det som skiller en salme fra en annen sang? Det er det ikke et entydig svar på. Det var mye diskusjon om hva som skulle være med i den nye salmeboka – hva som egentlig er en salme. Men det er nok enighet om at en salme sier noe om den treenige Gud eller om menneskets forhold til ham. Og melodiene er med å gjøre at tekstene blir gjort levende for oss. Sammenhengen mellom tekst og melodi gjør at vi blir glad i salmer som betyr noe spesielt for oss.
Mange nye salmer har fått plass i den nye salmeboka – blant annet enkelte nord-norske salmer. Det er en spennende verden å bli kjent med. Og uansett hva vi synes om den enkelte salme, eller om å synge salmer i det hele tatt, så er Gud den han er. Gud er Gud om alle land lå øde, – om alle mann var døde.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge