fredag 5. desember 2014

GUDSORD UKE 49Om å være et lys i verden

Det er advent og mørketid her nord. Samtidig tennes stadig flere lys fram mot jula. Da skal alle lys skinne. Da jeg var barn, følte jeg at Bibelens ord «det folk som satt i mørke, skal se et stort lys…» var skrevet til oss her nord. Fordi vi trenger lys til alt vi skal gjøre i mørketida.

Etter hvert skjønte jeg at det store lyset som kom til de som satt i mørke, er Jesus, Verdens Frelser. Han kom midt i vår verden og skapte et himmelsk lys i på grunn av sin død og oppstandelse, som skjedde som soning for hver enkelt av oss. Mange mennesker tenker ikke på seg selv som «syndige». Vi gjør jo så godt vi kan. Samtidig vet vi at ukjærlige ord, ignorering av dem vi ikke liker, fordømmelse, baksnakking, osv. også er beskrivelser av synd. Hvem av oss kan vel si at vi aldri har tenkt en syndig tanke? «Den som er ren, kan kaste den første sten», sa Jesus til farisèerne, da de ville steine kvinnen som var grepet i hor. Da står det at alle gikk bort, uten å gjøre noe. Herren lot sitt lys skinne, slik at de så seg selv innenfra.

Det samme skjer med oss i dag, om vi lar Jesus skinne inn i våre liv, våre hjerter. Da skjønner vi bedre hvorfor vi alle er avhengig av en Frelser i vårt eget liv, slik at vi kan stå rene foran Gud på den siste dag. Det er både et alvorlig og et fantastisk budskap. Alvorlig fordi du og jeg må ta et valg om å slippe Frelseren til i våre liv. Og fantastisk, fordi Han alltid kommer inn til den som ber ham om det! Vi kan ikke forandre vårt indre av oss selv, men Jesus kan og vil forandre den som har tatt i mot det himmelske lyset i sitt eget liv. Og da vil også vi vise en avglans av Herrens herlighet, slik at de som fortsatt «lever i mørke» kan få oppdage Jesus gjennom oss.

I 1. Peter 2, 9 står det «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne Hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys». Og videre, i Matteus 5: «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules……Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen». Er du med å spre Frelserens lys for enhver du møter? Valget er ditt.
Ha ei velsignet adventstid!

Ingrid Bergquist
diakon