onsdag 17. desember 2014

GUDSORD UKE 51BLIR HAN ALDRI VOKSEN?
«Blir han aldri voksen, han Jesus?» Spørsmålet fra en liten gutt på en juletrefest for noen år siden var og er tankevekkende!
Julen kan lett bli endimensjonal om vi bare forbinder Jesus med fødselen i stallen. Da blir julehistorien noe vi kan legge bort med julepynten til neste Jul. Jo visst er Jesu fødsel viktig, den er jo blitt startpunktet for vår tidsregning! Det som skjedde skapte røre i den usynlige dimensjon: En underlig stjerne viste seg på himmelen, gjetere fortalte om englesang og englemøte på Betlehemsmarkene, vismenn fulgte stjernen og overrakte sine gaver til ham. Noe av verdenshistorisk betydning fant sted den gangen: Han som troner i det usynlige og bærer universet med sin kraft, han ble synlig i et nyfødt barn, overlatt til menneskers omsorg.
«Blir han aldri voksen, han Jesus?» jo, bare om vi har med denne siden av julehistorien at han kom fra evighet, lot seg føde for siden å la seg korsfeste for å åpne en vei for oss til tilgivelse og nytt liv. Da kan Jesus ikke legges bort med julepynten, men da har han avgjørende betydning for hver dag i året, hver dag i livet og i all evighet!
Riktig god Jul!
Stig Are Leiros
Prostiprest