tirsdag 20. januar 2015

GUDSORD UKE 4


Livets koffert


Hva legger vi våre barns og barnebarns bagasje for den store reisen? For den store reisen som heter livet? Hvilken bagasje vil de trenge for å møte livets sommerdager – og vinterdager? Hva vil de trenge for dager i dur – og i moll? De aller fleste barn i Norge vil aldri mangle noe materielt. De har iPad og slalomski, iPhone og de nyeste merkene i klær. De reiser utenlands som den største selvfølge - og verden ser ut som full av muligheter. Men i mulighetenes land kan ting fort endre seg. Muligheter blir umuligheter, dur blir erstattet med moll og fargene forsvinner i svart. Kullseiling? Kanskje. Livet bråsnudde. Livet snudde ryggen til. Hva skal de ta fram fra bagasjen sin da? Hva har vi i bagasjen vår?

”Mamma, ka e Fadervår?” Ei røff og humoristisk dame fortalte meg at hun fikk spørsmålet fra sjuåringen i huset. Hun er ingen kirkegjenger. Hun  ses oftere på dansegulvet i seine lørdagstimer enn på morgenene i kirka. ”Ka e Fadervår, mamma?” Så fortalte hun at hun siden tidlig barndom har bedt Fadervår. Hun har hver kveld i nærmere førti år bedt sitt Fadervår. Og nå hadde hun en sjuåring i huset som ikke visste hva det var..Og der og da forsto hun at hun hadde glemt noe viktig. Glemt sitt ansvar som mamma. Det som hun lærte på skolen må hennes sjuåring lære hjemme, slik alle barn i Norge må. Skolen er nøytral. Så bønner, bordvers og andre kristne sanger hører til i opplæringen i hjemmet. Og da blir spørsmålet igjen: Hva legger du og jeg i våre barns og barnebarns bagasje? Hva gir dem solid nistemat og solid verktøy for livsreisen? Hvem gir femåringen i huset en barnebibel som han kan gå på oppdagelsesreise i? Hvem synger kveldsbønn på sengekanten? Hvem tar med barnet inn i huset til Gud? Hvem sjekker den lokale menighetens hjemmeside for å se om de har et tilbud til barnebarnet? Hvem tar seg tid til å undre seg sammen med minstejenta si? Undre seg over livets små og store spørsmål. Ikke finne riktig alle svar.  Men undre seg sammen og kjenne på et fellesskap?  Undring. Fellesskap. Kunnskap. Kjennskap. En god start for livsreisen.

Kjersti Bildøe Ryan
Prestevikar i Hadsel