onsdag 28. januar 2015

GUDSORD UKE 5Altertavlen i Melbu kirke
I høst hadde NRK et 4-timers TV-program med fokus på evakueringa fra Nord-Troms og Finnmark under krigen. I den sammenheng var det et langt intervju med en kvinne fra Nord-Troms som hadde vært evakuert til Melbu høsten 1944. Intervjuet var delvis gjort i Melbu kirke der hun hadde hatt en sterk opplevelse som liten jente sammen med faren sin. I ettertid fikk jeg brev fra en kvinne fra Oslo som hadde sett programmet og blitt så betatt av altertavlen som hun bare så en del av i programmet. Hun ble glad da jeg sendte henne et bilde av altertavlen.
Hun kommenterte også innholdet i bildet, som skildrer Jesu møte med Emmaus-vandrerne, der han bryter brødet og deler med dem. “Det levende hundredels sekundet”, kaller hun dette øyeblikket.
To av disiplene hadde gått sammen med Jesus fra Jerusalem til Emmaus og diskutert hendelsene de siste dagene. Det var mange rykter om at han hadde stått opp fra de døde. De to vandrerne kjente ham ikke og undret seg storlig over at han syntes å ikke kjenne til hendelsene. Men han legger ut for dem om hva profetene i det gamle testamentet har sagt om det som skal hende. Når de nærmer seg Emmaus overtaler disiplene ham til å bli hos dem om kvelden. De inviterer til måltid. Når han bryter brødet skjer det som kvinnen fra Oslo kaller det “levende tusendels sekund”. Henvisningen på altertavla er Luk. 24.31 hvor det står; “Da ble deres øyne åpnet, så de kjente ham igjen” Videre står det “Men han ble usynlig for dem”. Altertavla skildrer akkurat det øyeblikket der disiplene kjenner ham igjen idet han blir usynlig for dem.
Disiplene brøt straks opp fra Emmaus og drog tilbake til de andre disiplene. De kunne bekrefte at ryktet om at han var stått opp var virkelig.
På samme måten kan altertavlen i Melbu kirke være et vitnesbyrd om at ryktet om Jesu oppstandelse er virkelig.
Gunnar Tveit Sandvin, kirkeverge