torsdag 26. mars 2015

FASTEASKJONEN 2015

Årets fasteaksjon med komfirmantene innbragte i år nesten 38.000 kroner til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Det var en økning på over 4000 kr fra i fjor. Bøssebærerne startet i flott solskinn tirsdag ettermiddag (24. mars), men i løpet av ettermiddagen tetnet det til og ble nokså kaldt. Da var det fint å bli mødt med mat og drikke når de kom tilbake.
Fordelt på de enkelte gruppene gav innsamlingen følgende fordeling:
Sandnes/Grønning - 11.623 kr.
Melbu                    - 13.515 kr
Stokmarknes          - 10.888 kr
Innlandet               -   1.901 kr
Mange takk for innsatsen til alle konfirmantene. Og takk til den enkelte som var med å gav penger til Kirkens Nødhjelp.
Konfirmantene på Stokmarknes ble møtt med boller og kakao
På Sandnes vanket det pizza og brus