onsdag 11. mars 2015

GUDSORD UKE 11O bli hos meg!
Ole Paus sin stemme kommer ut av radioen en sen kveldstime. ”O bli hos meg! Nå er det aftentid.” Ole Paus synger slik Ole Paus gjør. Raspende. Ikke pent. Men sterkt. Veldig sterkt. Upolert. Ole Paus oppleves troverdig i sin sang. 

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger, dvel o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

En salme ved dagens ende. Eller en salme ved livets slutt. En bønn fra mange, et rop om hjelp fra noen. En salme som synges over store deler av verden.
Den skotske presten Henry Francis Lyte skrev denne salmen like før han døde i 1847. Han hadde vært på besøk i en fiskerlandsby. Han skulle ro hjem med båten full av fisk som han hadde fått som gave. Folket ville ikke gi slipp på ham og ropte: Bli hos oss! Ordene fulgte ham på roturen og inn i hjemmet og ble så inspirasjonen til denne kjente salmen.  

Vi trenger ikke bare troverdige sangere, men vi trenger og troverdige sanger og salmer. Som ikke bare tar livet på alvor, men og døden. For midt i våre livbejaende liv så kikker døden på oss bak gardinene.

Mammografi bussen har i en periode vært i Vesterålen.  I spenning har flere hundre kvinner ventet på brev i etterkant. Mange har fått beskjed om å komme til ny undersøkelse. Og noen får bekreftet det de fryktet. Livet blir fylt av uro og ubesvarte spørsmål.  Plutselig ble det trygge livet utrygt. Slik mange opplever det ellers også på så ulike måter. Samlivet rakner. Helsa svikter. Arbeidsplassen nedlagt.  Den grunnmuren vi følte så trygg vakler plutselig.
Og du og jeg som lenge følte oss så sterke og så uovervinnelige, vi kjenner på noe nytt i livene våre.

De var på vei mot Emmaus disse to vandrerne. De får følge av en tredje. De forteller ham ivrig om de siste hendelsene i Jerusalem, om denne merkelige mannen fra Nasaret som ble korsfestet og som noen påsto hadde stått opp fra de døde. ” Bli hos oss, for dagen heller..” sier de til denne mannen som hadde vandret sammen med dem helt inn til Emmaus. Og i det han bryter brødet og deler med dem, så kjenner de ham igjen…
(Luk. 24,13-35)

O bli hos meg!

Kjersti Bildøe Ryan
Prestevikar i Hadsel