tirsdag 17. mars 2015

GUDSORD UKE 12Men i kirka tror vi!
Enda ei avisoverskrift har fanga min interesse!
I VG lørdag 7. mars leste jeg (i forbindelse med streiken i Norwegian):
            «Jeg tror ingenting, det kan man gjøre i kirken!»
Jeg vet ikke hvilket motiv vedkommende som sa det, hadde.
            Men den siste del av setningen er faktisk sant!
            I kirka kan og får vi tro! Andre steder også, men i hvert fall der!
Der er det lov å tro. Der er det å tro akseptert.
            Men troen har mange ansikter og mange fasetter. Også i kirka.
            Dit kan du komme med din tvilende tro. Troen er ikke alltid så klippefast. Den er ikke alltid så sikker og aldri skråsikker. Der får du komme med dine problemer med troen. Er du heldig, kan det kanskje også skje at de til en viss grad i hvert fall kan bli løst. Det er ikke alltid umulig!
            Dit kan du komme med din spørrende tro. Der er ikke alltid å lett å komme til rette med sider av troen slik kirken definerer den. Det er ting i Bibelen som ikke er like enkelt å få til å stemme. Det er sider ved Gud og Jesus som oppleves problematisk. Men med dette får du komme til kirken, og kanskje få svar, ikke alle på en gang, men muligens litt etter litt.
            Dit kan du få komme med din protesterende og trassige tro. Det skjer når livet har gått oss imot, når vi virkelig har det tøft av ulike årsaker. Da er det tøft å være menneske. Og mange har gitt avkall på troen i slike situasjoner, noe som rent menneskelig kan være svært så forståelig. Men til kirken får du komme med din protest og din trass. Og Gud tar imot, og Gud lytter. Og kanskje kan vi komme et steg videre på troens vei.
            Dit kan du også komme når du ikke kan unngå å tro! Det er faktisk dem som også kommer fordi de ikke er i stand til noe annet. Det er ikke mulig å kvitte seg med troen. Og i kirken får en også næring for troen, slik at den kan leve videre og kanskje bedre!
            Evangeliene forteller at Jesus ofte møtte mennesker som fikk høre: «Din tro er stor!» eller: «Din tro har frelst deg!» Men når vi analyserer hvordan troen var hos disse menneskene, så var det egentlig ikke så mye å skryte av. Men for Jesus var det nok! Og slik skal det også være i kirken.
            For troen er ikke primært hvilke meninger og overbevisninger vi har om Gud, men en tillit til og en tiltro til at hos Jesus er det hjelp å finne!
            Derfor: Velkommen til kirken med din tro, enten den er tvilende, spørrende, trassig eller tillitsfull.
For din tro er god nok!
Av Olav Holten, prost emeritus