tirsdag 24. mars 2015

GUDSORD UKE 13Dramatikk i påska
Vi er inne i fastetiden, som er en forberedelsestid til påskens dramatiske hendelser. Men innimellom fastesøndagene hadde vi sist søndag Maria Budskapsdag. Ni måneder før jul får vi en påminning om at Maria møtte et sendebud fra Gud. Han fortalte at hun skulle bli med barn og føde Jesus.

Gjennom en to-ukersperiode får vi altså på nytt gjennomgått Jesu frelsesverk – fra fødsel til død, men også at han står opp igjen og bryter dødens bånd. Det gir oss muligheten til å følge Jesus i hans bevegelser gjennom påska. På palmesøndag rir han inn i Jerusalem mens folkemengden hyller ham som en konge. Skjærtorsdag spiser han påskemåltidet sammen med sine disipler før han blir tatt til fange av de romerske soldatene. Nå har folkestemningen snudd og Jesus blir korsfestet. Han dør og blir lagt i graven, men på den tredje dagen står han opp igjen fra de døde.

Gjennom påskens gudstjenester får vi følge Jesus i hans lidelse. Og påskeaften kan vi i Hadsel kirke få delta i dramaet da oppstandelsen er et faktum.

Jesu lidelse, død og oppstandelse er en dramatisk historie. For enkelte er det bare en fortelling, men for andre er det hendelser som får direkte livgivende betydning i ens eget liv. Mange som så på Jesu historie fra utsiden har opplevd å møte ham direkte og endret sitt liv ut fra det. En av rådsherrene i Israel het Josef fra Arimatea, og var gjennom sin stilling medansvarlig for Jesu død. Han var likevel blitt fascinert av Jesus. Det står at han var blitt disippel av Jesus. Han ba om å få ta seg av Jesu døde legeme og ordnet med begravelsen.

Svært mange har latt seg fascinere av Jesus opp gjennom historien. Også i vår tid blir mange fanget av hans frigjørende budskap gjennom påskens drama, og blir hans disipler.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge