lørdag 18. april 2015

GUDSORD UKE 16PORTEN TIL LIV OG OVERFLOD
Påsken ligger bak oss med budskapet om at Jesu død på korset endte med at han levende forlot graven og lever. Mange kristne pilgrimer har også denne påsken besøkt den tomme graven i gravkirken i Jerusalem for å få en synlig bekreftelse.
Det tok tid å fatte påskeunderet for flokken rundt Jesus. Det samme kan vi oppleve. Men gjennom gjentatte møter med Jesus ble troen tilført dem. Det samme kan skje i vår tid - Troen er fortsatt en gave!
Vi lever i en hektisk tid, der vi stadig sjeldnere har ro til å stoppe opp – ting og aktiviteter gjør oss rastløse og avhengige. Stillhet oppleves truende i stedet for å være en åpning for ettertanke over livet, nærhet til øyeblikket og åpne for det aller viktigste i livet - vende oss mot ham som bar vår skyld og seiret over døden og er porten til et liv i trygghet, slik han selv sier: ”Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.”
Roen og ettertanken kan vi oppleve borte fra larmen, og når vi møtes til gudstjenester og andre sammenhenger i menigheten. Ofte trenger vi hverandre for å finne den nødvendige roen og det rette fokus som kan skape og nære troen på ham som åpner for liv og overflod.
Kirken ønsker å legge til rette for livgivende opplevelser for mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Først og fremst skal den hjelpe til med det som er den største mangelvaren i vår tid - roen som kan gi oss et møte med oss selv og med ham som fortsatt gir liv 2000 år etter oppstandelsespåsken.
Vel møtt i menigheten!

Stig Are Leiros
Påtroppende sokneprest i Hadsel