mandag 15. juni 2015

GUDSORD UKE 24I FREDENS TJENESTE
Salt er et konserveringsmiddel som, med forsiktig bruk, tar vare på maten, omformer og gir den gode smaken uten at det går ut over helsen!
Lys skaper trygghet, gjør det mulig å se veien og gi varme til en frossen kropp og skaper fellesskap!
Jesus kaller oss til å være begge deler – salt og lys i verden.
Å skape fred er et kjennetegn på Guds barn, sier Jesus. Gud kalles også «fredens Gud.» Korset er det fremste symbol på Guds fredsskapende arbeid. I stedet for motangrep fornedret han seg selv i sin Sønn Jesus Kristus og bar vår straff, så vi kunne bli opphøyet og få arverett til livet i den kommende verden.
Spørsmålet møter hver enkelt av oss med tyngde denne tiden med så mye ufred både ute i verden og i de helt nære sammenhengene på arbeidsplassene, i nabolagene og i familiene – Er JEG salt og lys? Sprer JEG en omsorg for dem rundt meg som forvandler? Går JEG med og lyser opp for en annen, eller går jeg fra? Skaper JEG fred eller sprer jeg ufred? Eller spiller de samme mekanismene av mistenksomhet, trangen til å beskytte vårt eget som vi gjenkjenner i storpolitikken også MIN omgang med andre?
Det begynner med en bevissthet på hva jeg selv bevirker, gjennom å gå i dialog med fredens Gud og hente styrke og bevissthet fra ham, som ikke bare gir et oppdrag, men også gir råd og styrke.
«Dere er jordens salt»..»Dere er verdens lys», sier Jesus i Bergprekenen. La oss derfor gå ut i livet og leve dette ut – i hjemmene våre, blant kollegaer og klassekamerater og dem vi ellers møter på vår vei! «Salige (lykkelige) er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Stig Are Leiros
sokneprest