tirsdag 23. juni 2015

GUDSORD UKE 26
HEL VED!

For et par år siden fikk jeg boken Hel Ved, skrevet av Lars Mytting. Boken ble en salgssuksess og mest overrasket var kanskje forfatteren selv. Det manglet ikke på gode kritikker, ”...den rensete bibel”, sto det i Trønder-Avisa. Boken var interessant og fornøyelig lesning, men om det ble hugget mer ved eller at veden ble stablet mer omhyggelig her på gården etter å ha lest boken, vet jeg ikke.

Hel ved er et utrykk vi også bruker i overført betydning. Vi bruker det om en person som er tvers gjennom ærlig og redelig, som oppleves ekte og som står rakt opp for sine verdier. Jeg tenker at en person som er ”hel ved” ikke er opptatt først og fremst av hvordan han tar seg ut - image, men vil våge å være den han er og være tro mot sine verdier og sin overbevisning.
I dag virker ikke dette så lett å leve opp til. Over halvparten av jentene er misfornøyde med kroppen sin, en av ti unge vil endre på utseende sitt. De uoppnåelige idealene blir presentert på reklame og i media og fokuset på kropp og det å være vellykket blir større og større. Hvordan skal vi oppnå å se ut som noen som ikke engang ser ut som seg selv? Dessuten blir vi møtt med kravet om effektivitet, tempoet er så høyt at vi i farten kan miste kontakten med oss selv. Hvordan kan jeg finne tilbake til meg selv, mitt ståsted, mine verdier og min forankring. Hvordan kan jeg bli inspirert til å leve et liv med integritet? Kan jeg våge å være den jeg er?

Kanskje er det på tide å snakke om hard ved – overført betydning? I gamle dager sang vi på søndagsskolen: ”du er du og du duger!” Budskapet var: du kan være den du er og du er bra. I Bibelen har jeg møtt en Gud som så uttrykkelig elsker meg som den jeg er, hans kjærlighet til meg har ingen forbehold eller grenser. Gud sa til jødefolket: ”Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg...” Gud brukte ikke samme form når han skapte oss, vi er forskjellige og det er da en fantastisk berikelse! Jeg kan altså få være meg selv og det holder! Med dette perspektivet kan jeg få begynne på veien der jeg kan finne tilbake til meg selv, finne tilbake til noen verdier som er holdbare og våge å leve et liv der jeg aksepterer meg selv og føler meg trygg på at han som skapte meg elsker meg. For meg er disse verdiene min plattform, det jeg bygger livet mitt på.

Vi skal ikke være ”hard ved” på den måten at vi er upåvirkelig og harde, og slett ikke dømmende overfor andre mennesker. Men selv om vi kjenner presset fra en verden i konstant forandring og stemmene som prøver å formidle at vi ikke er bra nok eller pen nok som vi er, så kan vi ha en indre styrke som gir oss trygghet og tro på at vi er elsket og at vi kan være den vi er! I Guds nærhet blir jeg ikke påminnet om hvor ussel jeg er, men bekreftet av hvor betydningsfull jeg er: jeg er skapt i Guds bilde! 


Karstein R. Morfjord
Menighetsrådgiver – Misjonsforbundet