tirsdag 7. juli 2015

GUDSORD UKE 28Sommersalmer
I 1960 sang Elisabeth Grannemann: «Mørke kvelder med kulde og is, nei, vi vil heller synge sommerens pris. Alle venter på sommer.» Og sommer ble det, en av de sjeldne da vi kunne tørke gresset på bakken, husker jeg. Også Petter Dass lengter i «Nordlands trompet» etter lyset og varmen: «O Sommer! Kierkommen til alles Behag, paa hvilken at Natten den lyser som Dag, og Fugle sin Skabermand love!» Og i sine «barndomsminne frå Nordland» er Elias Blix tilbake på sin kjære fjord, «der eg leikande låg og meg vogga på våg i den nattsol, den nattsol der nord».  
Sommeren er høysesong for bryllup. Når dette skjer i kirken, flettes salmer inn i handlingen. Ofte skaper det hodebry for brudepar når presten spør hvilke salmer de ønsker. Som prest fikk jeg merke at salmer er ute av skolens hverdag. Det er trist med tanke på de skatter av god poesi og vakre melodier som salmeboka gir oss.
Salmeboka, som gir oss tekster til så mange situasjoner i livet, er ikke på høyden når vi kommer til bryllup. Du finner bare 7 salmer under overskriften «Vigsel», noe som utgjør  0,07 % av salmene i Norsk Salmebok. Når attpåtil 5 av disse 7 har en melodi som er ukjent selv for en salmekjent prest som meg, innser jeg at brudepar og bryllupsgjester har et problem.
I prestestudiet fikk jeg dette rådet: Hvis du sliter med å finne salmer til en vigsel, skal du foreslå en glad takkesang til vår Gud og skaper. Her kommer sommeren oss til hjelp. Når skog og mark kler seg i grønt, når blomster folder seg ut i alle regnbuens farger og sola kryper over horisonten selv midt på natten, da stemmes sinnet til glede og takk. Jeg benytter derfor sjansen til å lansere tre vidunderlige sommersalmer med ditto vakre melodier, alle kommet til oss fra Sverige.
Først ut er «Den blomstertid nu kommer». Den kjente svenske folketonen fra 1693 brukes også til Øystein Thelles vigselssalme «Guds godhet sang i sinnet», en sikker vinner i ethvert bryllup! Neste par ut er den store tyske salmedikter Paul Gerhardt og den svenske erkebiskop og fredsprisvinner Nathan Söderblom, som også kunne lage de vakreste melodier. Den som i sommer så prins Carl Philip få sin Sofia, vil kanskje huske salmen            «I denne fagre sumarstid», fra Slottskyrkan i Stockholm. Sist men ikke minst har vi «Så grønn en drakt, så rik en duft» (Wirsén / Åhlen), som kronprinsesse Victoria og Daniel valgte til sitt bryllup.
Spør du hva som gjør denne naturpoesi til salmer, skal jeg prøve å svare slik: Gleden over sommerens lys og liv blir et bilde på den evige glede slik det uttrykkes i ett av Wirséns vers: «Med sjel og kropp skal jeg stå opp og blomstre i Guds rike, når denne jord må vike». Eller for å si det med vår egen Elias Blix: «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår eingong.»       Fortsatt god sommer.
prest Ole Kristian Kristiansen