onsdag 22. juli 2015

GUDSORD Uke 30

I dag har jeg lyst å dele en spesiell opplevelse med dere, noe som har brent seg fast i meg. Det skjedde like før ferien. På biltur til Melbu oppdaget jeg en tjeld som oppførte seg ganske besynderlig. Den sto innenfor autovernet i en 80- sone, med vingene utspilt, og den rugget liksom fra side til side. Jeg tenkte den var skadet, men pga. stor trafikk i begge retninger, hadde jeg ikke mulighet til å stoppe å sjekke det. Og den var såpass nær autovernet at den ikke ville bli overkjørt dersom den ikke beveget seg lengre ut i veibanen. På vei tilbake fra Melbu noe senere prøvde jeg å se etter tjelden. Og det var da jeg fikk se det som har brent seg fast i meg, og som jeg har delt med noen allerede. For der sto tjelden, like utenfor autovernet, med en nyfødt unge ved siden av seg. Nå var de utenfor fare og vingene var lagt på ryggen, men blikket var fremdeles årvåkent.

For meg ble det en preken: Slik er Gud overfor oss! Når stormer eller farer truer, tilbyr Han deg og meg ly under sine vinger. På samme måte som tjelden beskyttet sitt lille barn fra å bli skadet eller drept i trafikken, slik ønsker Gud å verne deg og meg fra å komme bort fra ham. På samme måte som den lille tjeldungen neppe visste sitt eget beste, vet heller ikke allltid vi hva som er til vårt eget beste. Og slik som den voksne tjelden visste at barnet trengte omsorg og beskyttelse for å klare seg, slik vet Gud at du og jeg trenger Ham for å bli hele mennesker, slik vi er ment å være.

I Bibelen er Gud flere steder sammenlignet med en beskyttende fugl. I Matteus 23, 38 står følgende: ”Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingen under vingene sine. Men dere ville ikke.” Nei, slik er vi nok ofte. Vi vil ikke innrette oss under Gud, fordi vi ønsker å leve vårt eget egoistiske liv, der vi vil prøve ut alt. Som tjeldungen fristes vi til å løpe rett ut i trafikken, uten å forstå konsekvensene av det vi gjør.

Men dersom du og jeg virkelig ønsker å være nær Gud, så skal vi vite at ordet fra Salme 91, 4 også gjelder i dag: ”Han dekker deg med sine fjær, under Hans vinger finner du ly.” Det betyr ikke at vi unngår å høre larmen utenfor, men det betyr at vi har en som holder oss fast, som er hos deg og meg gjennom alt!


Ingrid Bergquist

soknediakon