søndag 2. august 2015

GUDSORD UKE 31

Sommer og ferie.
Sommeren arter seg forskjellig for oss etter hvor vi befinner oss og hvilken situasjon vi er i. Media er opptatt av været og fokuserer på alt av feriestoff. Det er ikke til å komme bort fra at det er mye ”agurkstoff” i denne tiden. Utover formidling av diverse nyhetsstoff formidles det likevel en del interessante intervjuer og betraktninger. Likevel opplever jeg at det er langt mellom innslagene om religion og vårt forhold til Gud. Skyldes det at dette er mindre viktig, eller er det fordi vi synes det er vanskelig å snakke om?
Kirkelig aktivitet er nokså redusert i ferietiden. Alle kirkelig ansatte skal også ha sin ferie. Det arrangeres en del festivaler og stevner som når en del mennesker. De fleste av disse er av en eller annen grunn i sørlige del av landet.

Jeg har selv vært en del på reise i sommer, både i Norge og i Sveits. I utlandet er det vanlig at kirker er åpne for å kunne stikke innom og roe ned fra det daglige maset (jo, for ferien kan også være masete). Både i Hadsel og andre steder i landsdelen er det mer og mer vanlig å ha ”åpen kirke” i ferien. Bare det å gå innom og sitte ned noen minutter i en kirke kan være en viktig og god ”gudstjeneste”, det kan gi ro for å gå videre i dagen. Både bilder og gjenstander for øvrig i kirken er med å gi oss en opplevelse av noe annet enn det vi møter ellers. Selv om vi kan møte Gud både i naturen og i andre mennesker, synes jeg at vi på en spesiell måte møter ham i kirkerommet.

Jesus selv oppsøkte tempelet da foreldrene kom bort fra ham som 12-åring; ”Hvorfor lette dere etter meg”, spør han, ”skjønte dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus”.

Dette er en oppfordring til å oppsøke kirkerommet der du måtte ferdes i ferien.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge