fredag 4. september 2015

GUDSORD UKE 36


Merkelig valgprosess.

Det er tid for valg. Kommune- og fylkestingsvalg. Samtidig er det også kirkevalg. Noen er klare på hvem de skal stemme på, andre er mer usikre eller helt i villrede. I de politiske valgene fylles media opp med valgløfter som er mer eller mindre realistiske. De følges gjerne opp med beskyldninger om hva politiske motstandere har gjort eller forsømt i forrige periode. Dette “sirkuset” er kanskje en pris vi må betale for å ha et levende demokrati. I kirkevalget er det ikke i samme grad en valgkamp med beskyldninger og lovnader selv om det til bispedømmerådsvalg kan være flere lister å velge mellom.

Mitt poeng i denne sammenhengen er at vi selvsagt må foreta valg når vi stemmer. Men slik også ellers i livet. Alle valg vi foretar oss får følger. Valg av en politisk liste får ikke umiddelbare konsekvenser, det spørs hvor mange andre som velger den samme listen. Men de fleste valg vi foretar som mennesker får konsekvenser på det personlige plan. Valg av yrke, av ektefelle og av bosted får følger for oss. Det samme gjelder valg av venner, av hobbyer, hva vi velger å lese og hvilke produkter vi velger å bruke penger på.

Mer eller mindre bevisst velger vi også å tilhøre et trossamfunn. Noen hevder nok at de er medlem av Den norske kirke fordi deres foreldre sørget for at de ble døpt som barn. Ingen av oss som ble døpt som barn har valgt dette selv. De fleste av oss ble båret til dåpen av våre foreldre. I vårt gudsforhold forteller Bibelen noe som kan være vanskelig å fatte. Det merkelige med vårt forhold til Gud er at ingen av oss har valgt å tilhøre ham. Hele valgprosessen er snudd på hodet fordi det er Gud som har valgt å tilhøre oss. Jesus sier i Joh.15.16; “Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.” Og i fortsettelsen kommer han også med et valgløfte; “Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn”.

Godt valg!

Gunnar Tveit Sandvin, kirkeverge