torsdag 17. september 2015

GUDSORD UKE 37Åpne eller stengte søndager?
            Mostanden mot søndagsåpne butikker har forundret meg og gledet meg. Jeg trodde faktisk at det ikke var mulig at søndagen hadde den plass i folks bevissthet som engasjementet i dette spørsmålet har vist.
            Jeg håper at det resulterer i at det ikke blir søndagsåpne butikker!
            Dette har også gitt oss en anledning til å reflektere over hva vi har i søndagen, og hva den skal tjene til.
            Søndagen er en «hviledag», sier Bibelen. Den er der for at vi skal kunne ta oss igjen etter ei hard arbeidsuke. Den skal brukes til rekreasjon. Det betyr: gjenskapelse eller kanskje enda bedre nyskapelse.
            Den kristne kirke tror at denne dagen er gitt oss av Gud med nettopp dette som hensikt. Hvilken enestående sosial revolusjon måtte ikke dette ha vært i det gamle Israel for ca. 3000 år siden! Og det fikk gjelde alle mennesker fra alle samfunnslag, og de var omgitt av stater som ikke hadde dette.
            I dag er søndagen, eller for den saks skyld hele weekenden, for mange blitt så hektisk at den kan ha flere travle gjøremål enn vi har på hverdagene. Hvilen er kanskje blitt helt borte. Er det da på tide å gjøre noe med dette?
            Det er mer enn positivt at så mange står opp for søndagen som en annerledes dag, en familiens dag, da livet kan ha et litt roligere tempo, og da en på en god måte kan ta seg av hverandre.
            Vi trenger ikke søndagsåpne butikker!
            Vi har en helligdagslovgivning i Norge som regulerer dette. Den står der for å beskytte noe, men ikke primært de butikkansatte! Formålet er «å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet» (§1).
            Derfor er også tida fra kl. 06..00 – 13.00 på søndager fredet for at gudstjenestene kan foregå uten å bli forstyrret.
            Og fortsatt er det noe som er åpent på søndagene!
            Kirkene er åpne!
            Gudstjenestene er åpne!
            Og slik har de vært i vårt land i tusen år!
            Det er verdt å minne om at dette også er søndagens rette bruk. Det bidrar fortsatt til at hviledagen holdes hellig. Og det skjer ikke nødvendigvis bare ved å hvile!
            Det burde heller ikke helt gå i glemmeboka!       
Olav Holten, prost emeritus.