mandag 12. oktober 2015

GUDSORD UKE 41


ALT OG ALLTID

I apostelen Paulus' brev til Romerne i det 8. kapittelet skriver han: «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.»

Dette er for godt til å være sant! Jeg som stresser så mye, hvor bekymringene nærmest ligger programmert i ryggmargen, mismodighetsfølelsen over å innse, i etterpåklokskapens lys, at jeg skulle ha gjort og sagt så mye annerledes – hadde jeg bare kunne «skrudd tiden tilbake» og gjort alt på nytt!

«Alt tjener til det gode» - det gjelder ikke bare de gangene jeg lyktes, men også de mislykkede øyeblikkene, da jeg ikke holdt mål?! Selv DA tjente det og tjener det meg til gode. Det er fordi Gud er så mektig, kjærlig og innsiktsfull at han kan vende nederlag til seier. Bare jeg kunne hvile i de ordene, falle tilbake i dem, lukke dem her inne i hjertet!

Dette gjelder alle som, i sin hjelpeløshet, sin tvil og tro, har et sinn vendt mot Gud.

Og alt hviler på et kall fra en Gud som søker oss opp, velger oss. Noe å minnes, når stressnivået stiger og motet synker. En trøst å gi videre til dem vi møter og som kjenner på svikt og svik, på tap og smerte, og tror de er forlatt av Gud. Om VI svikter, så svikter ikke HAN! Selv uro tjener til det gode i lyset fra Gud. Uro over manglende tro er ikke tegn på forlatthet fra Gud, men nettopp et kjennetegn på tro!

«Hellig Uro» er tittelen på en liten bok av Moder Basilea Schlink, en av Mariasøstrene i Darmstadt i Tyskland og som kom ut for flere år siden. Uro over vår manglende tro/tillit til Gud er tegn på en lengsel etter hvile og nærhet til Gud. Den åpner opp for at Gud kan fylle oss med nytt mot og nye krefter!

ALT og ALLTID - Må Gud fylle deg med den hvile og trygghet som ligger i de to ordene!

Stig Are Leiros

Sokneprest i Hadsel