tirsdag 10. november 2015

GUDSORD UKE 45Møteplass for tro, tanke og tvil
av Olav Holten, prost emeritus

            Jeg fikk et spørsmål her om dagen:
            Hva kan du tenke deg å gjøre, Holten, som frivillig medarbeider i menigheten? Svaret er dette:
            Jeg kan tenke meg å medvirke til å få dannet en møteplass for tro, tanke og tvil. En møteplass med lav terskel, hvor en kan gå i dybden og belyse problemstillinger som er aktuelle nok, men som kanskje sjelden blir tatt opp. Der alle kan delta som det de er og komme fram med det de har på hjerte uten betingelser og uten hindringer.
            Jeg ønsker meg et sted hvor tvilen kan komme til orde. Det har ikke alltid vært mulig, hverken i kirka eller utenfor. Jeg leste en merkelig overskrift nylig. Den forbauset meg, men det er mye i den: «Kirken er snart det eneste sted hvor en kan tvile». Da må tvilen også kunne få en plass, kanskje settes under debatt, kanskje også dras i tvil.  Den ikke så sikker som mange mener at den er.
            Jeg ønsker meg et sted hvor tanken kan komme til orde. Mange lever i den villfarelse at en må legge fra seg den i møte med kristendommen. Det er ikke riktig. Tanken, vettet, forstanden og fornuften er gudgitte gaver. Dem er vi kalt til å bruke og å bruke rett. Vi har bruk for tanken i møte med Bibelen. Vi har bruk for den kritiske tanke, som rett forstått mer evaluerer enn kritiserer, vurderer mer enn avviser. Den kan også medvirke at vi vil kunne se hva som er holdbart, og hva som verdt å bygge videre på.
            Jeg ønsker meg et sted hvor troen kan komme til orde, gjerne den usikre, nølende og reserverte tro. Vi trenger den troende tanke og den tenkende tro. Gudstroen kan rett brukt og rett forstått være et godt fundament for livet og medvirke til å finne mening i tilværelsen. En setning som vi har arvet fra en av middelalderens store teologer kan få ny aktualitet: «Jeg tror for å forstå!» Det er også en side av troen som er verdt å legge merke til.
            Dette er foreløpig bare uferdige tanker hos meg. Hvordan det skal gjøres, hvem som skal stå i spissen for det, hvor og hvor ofte en skal møtes, får vi ta seinere. Men jeg ville bare ha «sådd» ideen. Jeg tror det kan være stor interesse for og et stort behov hos noen og enhver for nettopp dette.
            Gi meg gjerne innspill og reaksjoner!.
            Helsing: olavholten@hotmail.no