tirsdag 10. november 2015

GUDSORD UKE 46Samvittighet og toleranse
Jordmoren Ellinor Grimmark kom ikke over grensen fordi de norske lønningene er høyere enn de svenske. Helst vil hun være «barnmorska» i hjemlandet, men der har hun yrkesforbud fordi hun av samvittighetsgrunner ikke vil delta ved abortinngrep. Svenske helsemyndigheter mener hennes holdning til abort er uforenlig med det å være jordmor. Og de får støtte av presse, politikere og opinion.
I Norge er det en selvfølge at ansatte ikke kan tvinges til å medvirke ved abortinngrep. Retten til å reservere seg er faktisk innskrevet i selve abortloven hos oss. Ikke så i Sverige. Men Europarådet har en resolusjon om samvittighetsfrihet for helsepersonell, og denne har Sverige skrevet under på. Derfor har Ellinor tatt saken til retten. Nå er mange spent på hva Jönköping tingrett kommer fram til, for Europarådets resolusjon skal i teorien være overordnet svensk lovgivning. Avgjørelsen kan få store følger for lignende saker i svensk rettsvesen.
Å handle mot sin samvittighet er ikke tilrådelig. Enten må vi følge den, eller så vil den forfølge oss. Jordmødre har valgt sitt yrke for å kunne hjelpe til der livets under skjer. Hvorfor da tvinge dem til å være med på å utslette det livet som ennå ikke er født? Toleransens våpendragere sier det må til for å komme dem i møte som ber om abort. Noe annet ville være intoleranse, og hvem våger da å dra sverdet til motangrep?
Ofte har vi sett at den som bruker ordet «toleranse» for alt hva det er verdt, lett får flertallet over på sin side. Men toleranseflagget kan heves så høyt at alle andre flagg må fires. På den måten skaper man et totalitært samfunn.
Demokratiet skal verne oss mot det totalitære samfunn. Sverige er et demokrati, men hvorfor kan ikke Ellinors samvittighet tolereres der? Hvorfor denne ensrettingen? Fordi flertallet møter deg med toleranse så lenge du er på flertallets side. I møte med avvikende meninger settes toleransen på prøve. I Ellinors tilfelle kan man spørre seg om svenske helsemyndigheter har bestått denne prøven. Med spenning spør mange seg om det svenske rettsvesen vil bestå prøven. Jeg håper «barnmorskan» Ellinors samvittighetskamp vinner fram i retten.
Ole Kristian Kristiansen