torsdag 19. november 2015

GUDSORD UKE 47Daglige doser
For et års tid siden fikk jeg ei andaktsbok i gave. Forfatteren Linda Helen Haukland har skrevet det hun kaller "Andakter fra kjøkkenet", nemlig ord midt i vår hverdag. En av andaktene i boka er bakgrunn for dagens "Gudsord".
Det handler om
Alle vet at det er viktig og nødvendig å spise hver dag. Og at maten er både sunn og fristende. Hvis vi glemmer å spise, eller ikke har lyst på mat, blir vi slappe og uopplagte. Hver dag vasker vi oss også, kler på oss, pusser tenner, slår på lyset. Det skjer automatisk, det er en vane. Vi ordner oss også sånn at vi har det varmt og godt i husene våre. Selvsagt!
Det er like selvsagt at din og min sjel trenger mat, pleie, beskyttelse og omtanke. Hvordan står det til med din sjel? Vi vet at vi oppbygges av å lese og høre Guds ord, av å be og å dele troen og tvilen med andre, enten de tror selv, eller ikke har skjønt dette med tro. Ved å dele med hverandre får Gud tale til oss. Det skjer ofte i det stille, men det kan være livsavgjørende.
Forskere har funnet ut at det tar 21 dager å etablere en ny vane. Hva med dine og mine åndelige vaner? Har vi forsonet oss med at vi i åndelig forstand går sultne, med klærne hulter til bulter, til og med søndager?
Det er vanskelig å leve som kristen uten å kjenne gleden av Guds nærvær, Han som former oss innenfra.
Hva med å etablere en ny vane? Det er ikke snakk om å bruke mer enn minutter. Det er ikke snakk om å lese noe vi ikke skjønner, men om å skaffe seg ei andaktsbok eller lese fra bibelens evangelier. Det er snakk om å gi Gud hele oppmerksomheten en liten stund hver dag. For det er gjennom Guds ord og bønn at forvandlinger skjer, både i oss og rundt oss.
Bare Gud vet hvor mye det betyr for samfunnet vårt at tusener av oss søker Guds nærvær og styrke hver eneste dag. Så hvorfor ikke begynne med slike daglige "måltider" av Guds ord og oppriktige samtaler med Ham? Med en slik matpakke vil du kjenne deg sterkere også på dager som krever mer enn du skulle ønske.
Og her trengs ingen timebestilling. Du kan begynne i dag! Lykke til!

Ingrid Bergquist, soknediakon i Hadsel