torsdag 14. januar 2016

GUDSORD UKE 2


Valgets kvaler

Livet består av en rekke valg: hva vi skal spise, kle på oss, hårfrisyre, utdannelse, jobb, venner, bolig, bil, ferie, osv. Mens vi er små, er det våre foreldre som tar valg på våre vegne. Men vi vet at barn ikke er store før de vet nøyaktig hva de vil ha på seg og hva de vil spise. Og da er det i gang.

I vårt overflodssamfunn er det mange ganger vanskelig å prioritere mellom alt en har å velge i. Og det gjelder alt mulig.

Vi overveldes av informasjon og ferske nyheter, og vi kan velge mellom mange TV-/ eller radio kanaler, alt etter hva vi liker. Dersom vi er flere i familien, er det gjerne diskusjon om hva vi skal se eller høre på.

I tillegg vil vi gjerne være litt moderne, eller i alle fall oppdatert på det som rører seg i tiden. Verden forandrer seg jo så raskt, og vi må følge med. Det «gammeldagse» må vekk, selv om vi egentlig var komfortabel med noe av det.

Også Bibelens ord og troen er blitt «modernisert» ved hjelp av en rekke nye valg, eller fortolkninger, de siste årene. Vi lever tross alt i år 2016.

Men er alle valgene rette? Ingen vil endre hele Bibelen, men noe av det som står skrevet passer visstnok ikke inn i vår tid.  En bibel som passer oss moderne mennesker mer. Og den som kjenner at dette blir feil, blir beskyldt for å være gammeldags, ekstremt konservativ, osv. Slike beskyldninger vil ingen ha på seg, derfor tier vi stille, selv om vi er uenige.

I dag har jeg lyst til å oppfordre oss alle til å våge å tenke og se hva som står i Guds Ord. Vi må reise oss opp og stå opp for det vi tror på! Vi må våge å gå mot strømmen, der det er nødvendig! Vi må våge å tro mer på det Guds ord sier, enn det verden verden roper ikke er «in»! I Norge forfølges vi ikke for vår tro på samme måte som kristne i f.eks. Midt- Østen. Vår forfølgelse går kanskje mer ut på å stå imot alle stemmene som vil «utvanne» Guds Ord.

 

La ikke verden fortelle deg hva som er normalt, men ha tillit til at Guds Ord er like gyldig i 2016, som det var den dagen det ble skrevet ned!

 

Ha en velsignet god uke!

 

Ingrid Bergquist - soknediakon

sokediakon