onsdag 20. april 2016

GUDSORD UKE 16

Strøtanker rundt konfirmasjonen
            VA foretok forleden (31. mars) et dypdykk blant konfirmantene i Hadsel. Avisen hadde funnet fram til fine representanter for ungdommene. Og deres refleksjoner var vel verdt å lese. De to kirkelige skal ha honnør for en positiv holdning til en gammel tradisjon det er verdt å ta vare på.
            På bakgrunn av dette gjorde jeg meg noen tanker. De kommer her:
«Litt» kristen»
            Begge de kirkelige konfirmantene karakteriser seg sjøl som «ikke veldig kristen». Redaksjonen følger dette opp med overskriften ««litt» kristen». Hva menes med det? Hvorfor kan man ikke kalle seg kristen?
            Det kan være uttrykk for en beskjedenhet og kanskje også en tvil hos konfirmantene. De kjenner seg ikke modne nok til å kalle seg det. Det er OK. Men jeg frykter at noe annet også kan ligge bak. Mange tror de ikke er «kristne nok». «Kravene» til å kunne kalle seg kristen oppleves så uoppnåelige, at mange rett og slett ikke tør å kalle seg det, fordi det er noe de ikke makter å oppfylle.
            Men det å være døpt og tilhøre kirka, nyttiggjøre seg dens tjenester, være åpne for troen, kanskje til tross for tvil, er nok for å kunne kalle seg kristen.
Kirkelig eller human-etisk konfirmasjon
            Jeg registrerer at Human-etisk forbund (HEF) fortsetter med å kalle sin konfirmasjon for humanistisk. Jeg vil be dem slutte med det. Kirkelige konfirmanter er også humanistiske. Humanisme-begrepet er langt videre å forstå enn det HEF står for. Selv vil jeg karakterisere meg som en kristen humanist. Humanismen som ide utelukker ikke gudstroen. Derfor er det misvisende å kalle human-etisk konfirmasjon for humanistisk.
Bunadspress
            Mange jentekonfirmanter får bunad til konfirmasjonen. Det er greit nok, for dem som makter en slik utgift. Men i praksis oppleves det også som et press. Alle må liksom ha det. Mange har ikke råd. På denne måten er bunadspresset med på å gi konfirmasjonen en sosial slagside. Det er uheldig.

            Jeg tør minne om at konfirmantkappene i sin tid ble innført nettopp for å unngå klespresset i samband med konfirmasjonen.

Prost em. Olav Holten