torsdag 16. februar 2017

NY HJEMMESIDE

Hadsel menighet har fått ny hjemmeside,

den nye adressen er

https://kirken.no/hadsel