Bildearkiv - våre aktiviteter og kirker

Kirkene våre:


Hadsel kirke    
                    Hadsel kirke, bygget 1824.

                                    Interiør
                         Alterskap

Hadsel kirke er en åttekantet kirke som ligger på en bakketopp mellom Stokmarknes og Melbu med utsikt over Hadselfjorden mot Møysalen. Kirka ble bygget i 1824, men det vakre og detaljrike interiøret er av mye eldre dato, og er blitt flyttet hit fra andre kirker. Kirkestedet er mye eldre. Man vet at det stod en kirke her i 1382, men det er mulig det har eksistert kirker her før den tid. Dagens kirke er den fjerde det er kunnskap om og som har vært lokalisert på omtrent samme sted.
Alterskapet i Hadsel kirke er fra middelalderen og er datert til ca. 1520. Skapet er antatt å være et produkt av et samarbeid mellom norske og nederlandske arbeidere. Skapet er ett av fem alterskap i den såkalte Lekagruppen. Den består av skapene på Røst, Kinn, Grip, Leka og Hadsel. 
I midten står jomfru Maria med Jesusbarnet på armen. Til venstre står Stefanus, den første kristne martyr. Han kan kjennes igjen ved at han holder en bok som det ligger tre steiner eller brød oppå. Det er mulig at det tidligere stod i ei kirke viet til St. Stefanus på Hadsel og at altertavlen dermed er bestilt spesielt til denne kirka. Til høyre for Maria står St. Katarina, også en kristen martyr. Hun ble pisket og lagt på stegl og hjul, men hjulet ble ødelagt og tilslutt ble hun halshogd. Hennes attributter er hjulet og et brukket sverd som hun er avbildet med her.
Et sagn forteller at det var en spansk/nederlandsk prinsesse som ga altertavlen i gave, som en takk til Gud etter at hun overlevde en stormfull sjøreise mellom Nederland og Danmark.

Melbu kirke
                Melbu kirke, bygget 1936                            Interiør
                        Døpefont

Melbu kirke er ei langkirke i tre. Den ble innviet i 1938 og har 250 plasser. Arkitekt for kirka var Harald Sund.

Grønning kirke
                        Grønning kirke                 
                               Interiør

Grønning kirke (også kalt Ytre Eidsfjord kirke) ligger på Grønning på Langøya. Kirka ble bygget i 1968, delvis som ombygging av en tidligere skole, og kirken ble påbygd/restaurert i 2001-2003. Den er ei langkirke i tre med ca 100 plasser. En sideliggende menighetssal tjener også som utvidelse av kirkerommet, og da blir kapasiteten inntil 200 plasser. Kirken har moderne kjøkken og møterom (dåpsstue).

En tidligere kirke på stedet ble bygd i 1882, og brant ned til grunnen i 1935.


Sand kirke                   Sand kirke/skole
                     KirkerommetSand kirke ligger på Hadselsand, nord på Austvågøya.
Kirka er egentlig et kapelltilbygg til en tidligere skole, bygget som internatskole i 1898. I 1914 ble et kapell bygd til.

I 1978 ble det oppført et påbygg, da det var behov for nye skolelokaler. Skolen ble nedlagt i 1990.
Bygget har en total grunnflate på 280 m2 i to etg., hvorav kirkedelen er på 85 m2. Utenom at bygget benyttes til kirkelige handlinger, er det også andre aktiviteter der, som lag- og foreningsmøter, leirskole, husflidslag etc.