DÅP


Velkommen til dåp
Foto:  kirken.no


VÆR UTE I GOD TID HVIS DU HAR BARN SOM SKAL DØPES
På grunn av at vi for tiden har en vanskelig prestesituasjon i Hadsel prestegjeld ber vi deg ta kontakt med oss i god tid før dåpen skal finne sted - helst 5-7 uker på forhånd.


Gjennom dåp i vår kirke blir man både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.


Slik går du fram:

I Hadsel prestegjeld får man vanligvis dåp i alle gudstjenester. Unntak er spesielle gudstjenester. Dato for gudstjenester finner du i gudstjenestelista.
Ta kontakt med vårt kirkekontor for innmelding til dåp.
Ring 76 16 40 30 eller send oss en 
epost.
Dåpsoppmelding skjer i den menigheten dere bor.
Skal dåpen være i en annen menighet enn der dere bor, avtales dåpsdato med denne menigheten, mens dåpsoppmeldingen foretas i den menigheten dere bor.
Dere går til dåpssamtale i den menigehten der dere bor, selv om dere ønsker å døpe barnet et annet sted.
Melding til dåp kan gjøres pr. telefon eller ved personlig fremmøte på kirkekontoret.

Bosatte i Hadsel kommune må i god tid før dåpen sende oss kopi av fødselsattesten til barnet.
Opplysninger som skal gis. Dette skal være klart når man melder inn til dåp:
  • Hvor skal dåpen finne sted?
  • Når skal dåpen finne sted?
  • Fødselsdato for den som skal døpes.
  • Navn til den som skal døpes. Navnevalg for barnet må meldes til folkeregisteret i god tid før dåpen, gjerne før dåpsoppmelding.
  • Navn, adresse og telefonnummer til dåpsbarnets mor.
  • Navn på faddere (opplyses til presten under dåpssamtalen).
Faddere:  Det er vanlig å ha 2 - 6 faddere. Minst to av fadderne må være til stede i kirka ved dåpen. Fadderene må være over 15 år eller konfirmert, og bør tilhøre Den norske kirke. Det finnes unntak fra denne regelen, men det kan en få opplysninger om hos menighetens prester.
Hva er dåpen?
Etter at det er avtalt tid for dåp blir det invitert til en dåpssamtale med en av våre prester for å snakke mer om dåpens innhold, og hvordan dåpen vil foregå i vår kirke.
Mye nyttig informasjon om dåp i Den norske kirke finner du ogsåher


Døpefont, Melbu kirke