GRAVFERD


Begravelse

Menighetens prester og kirkekontoret er de som først og fremst fra kirkens side står til tjeneste ved dødsfall. Det er også et utstrakt samarbeid mellom kirken og begravelsesbyråene. Om ønskelig tar pårørende kontakt med begravelsesbyrået, som igjen hjelper pårørende videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med begravelsen. Familien kan også arrangere begravelsen selv, og må da ta kontakt med kirkekontoret for å melde fra om dødsfallet og få nærmere orientering.

Fremgangsmåte (dersom begravelsesbyrå skal benyttes):
  • Begravelsesbyrå tar kontakt med kirkevergen for å få tidspunkt for seremoni.
  • Begravelsesbyrå tar kontakt med prest og melder fra om dødsfallet.
  • Presten tar kontakt med pårørende. Det avtales tidspunkt for samtale.
  • Begravelsesbyrå har en samtale med pårørende om praktiske ting i forbindelse med seremoni og gravlegging.
  • Begravelsesbyrå melder fra til kirkevergen om det skal være begravelse eller bisettelse, om det skal brukes en eksisterende grav eller det skal opprettes ny grav, hvem som skal være ansvarlig for gravstedet, spesielle ønsker for seremoni osv.

Hadsel begravelsesbyrå AS, mob. 900 46 200 (Reidar Aas), kan også kontaktes for aktuelle spørsmål.