Liturgier i Hadsel menighet

På denne siden publiserer vi etter hvert de liturgiene vi bruker i Hadsel menighet.

Hadsel menighetsråd har i møte 22.5.2012 vedtatt den nye ordning for gudstjenesten etter ny liturgi. Liturgien skal drøftes på menighetsmøtet etter sommeren og sendes deretter til godkjenning til biskopen.